Publicerad 2020-01-20

Vi bygger för framtiden

Visionen för oss på Fasadgruppen är att skapa hållbara fasader för att kunna bidra till ett mer varaktigt och beständigt samhälle. Vi ser framför oss ett samhälle med vackra byggnader och god livsmiljö för alla människor. Hållbarhet bygger på att företag tar ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar. Alla aspekterna är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle.

Vi vill vara med och skapa ett bättre samhälle och tror starkt på att vi som företag har ett samhällsansvar att verka på ett hållbart sätt. Vi vill skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker på kort, medellång och lång sikt. Att bygga på ett hållbart sätt handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv och säkerställa att alla projekt bidrar till en bättre helhet och större värde för de livsmiljöer som byggs.

Attraktiva områden skapar hög trivsel
Människors lika värde står i fokus för ett samhälle som är socialt hållbart. Att skapa miljöer som är integrerande, trygga och klimatsmarta är viktigt för att främja ett samhälle som består. För att möjliggöra detta behövs en utvecklad stadsplanering med attraktiva områden som uppskattas av de som bor och vistas i området. Genom att ta hänsyn till behovet av samhällsservice och bygga mötesplatser där människor kan mötas och umgås utanför hemmet skänker man liv och rörelse till platser. Vackra och hållbara fasader är viktiga för att människor ska känna en högre trivsel och vilja vistas i området.

Lokaler med låga driftkostnader
En grundsten i att bygga ekonomiskt hållbart är att ha fastighetens totalkostnad för energi och underhåll i åtanke när investeringsbesluten fattas. Totalkostnaden inkluderar både byggkostnader och energi- och underhållskostnader under hela fastighetens livslängd. En fasad som byggs nu ska hålla minst 50 till 100 år och under den tiden vara energi- och underhållseffektiv med låga kostnader. Hög kvalitet på byggnadsmaterial, energibesparande åtgärder och robusta konstruktioner är viktiga delar av arbetet för att bygga fastigheter som håller länge och blir ekonomiskt hållbara i längden. Förutom låga drifts- och underhållskostnader får fastigheten även ett högre andrahandsvärde och skapar en god inomhusmiljö för människorna att vistas i.

Klimatsmarta val vid renovering och nybygge
Fastigheter står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Att bygga klimatsmarta fasader som släpper ut mindre energi är en avgörande komponent inte bara av ekonomiska skäl, utan för att minska på energianvändningen för att nå FN:s klimatmål. Enligt en undersökning gjord av Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket skulle det till exempel gå att minska energianvändningen för de bostäder som byggdes under miljonprogrammet med 50 procent med rätt energibesparande åtgärder. Vid nybyggen finns goda möjligheter att bygga miljövänligt och därmed minska en fastighets klimatavtryck genom att välja energisnåla konstruktioner och klimatsmarta material med lång livslängd. 

Vill du veta mer om hur du som fastighetsägare kan bidra till en långsiktig och hållbar förvaltningsstrategi med minskad energianvändning?

Kontakta Fasadgruppen för en LCC-kalkyl, för en hållbar fastighetsförvaltning.
info@fasadgruppen.se