Häggvik

Nyproduktion putsning och murning.

Stockholm

Beställare: Lindbäcks Bygg

Ort: Sollentuna

Omfattning: Cirka 5000 kvm puts Serporoc samt cirka 1500 kvm murning.

BeskrivningSamarbete med systerbolaget Rapid hyrställningar.

Senast uppdaterad 12 november 2021