Kvarnholmen

Murarbete, Fasadrenovering, Puts av fasad

Stockholm

Objekt:
Kvarnholmen, Stockholm

Uppdragsgivare:
M3 Bygg

Utfört arbete:
– Renovering tegelfasad
– Utbyte trasiga tegelstenar
– Tillägg nya fönsterfall
– Murning partier på fasaden
– Bilning gammal kvaderputs
– Putsning nya kvadrar

Senast uppdaterad 10 mars 2022