Parkeringsgarage

Betong

Stockholm

Beställare: SSF Traviata

Uppdragsbeskrivning: Omgjutning av pelare och lokala lagningar av övriga betongytor med efterföljande ytbehandlingar. Byte av tätskikt och ny gjutasfalt samt uppmålning av parkeringsplatser. Nya energieffektiva elinstallationer och motorvärmaruttag.

Renoveringsmaterial: Sto

Utfört: 2017-2019

Entreprenadsumma intervall: 10-20 MSEK

Senast uppdaterad 12 november 2021