Grand Hôtel

Fasadrenovering

Stockholm

P-NR: P7103

Uppdragsbeskrivning:

Renovering av befintligt putsfasad 

Adress: Stallgatan 4, Blasieholmsgatan 7

Kommun: Stockholm

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Slutfört: 2018

Senast uppdaterad 13 december 2022