Publicerad 2020-01-24

Fasadgruppen går med i Håll Nollan – samverkan för noll olyckor i byggbranschen

Håll Nollan är en medlemsorganisation som driver utvecklingsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans arbetar medlemsföretagen mot den gemensamma visionen – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Genom bland annat kunskapsdelning, utbildningar, gemensamma standarder och arbetssätt hjälps man åt att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i branschen.

För Fasadgruppens del innebär medlemskapet en möjlighet och vara med och påverka branschen i stort och att kunna påvisa att vårt arbetssätt med samverkan främjar arbetet med en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Pål Warolin, VD och Koncernchef på Fasadgruppen kommenterar:

”Att arbeta säkert och skapa en säker arbetsmiljö är självklart för oss. Som entreprenör har vi ett ansvar och en viktig roll i arbetet för olycksfria arbetsplatser. Ett medlemskap i Håll Nollan ger oss inte bara ett brett nätverk utan också ytterligare kunskap och verktyg för att fortsätta utvecklingen av vårt säkerhetsarbete”.

Verksamheten inriktas på fyra intresseområden: Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder samt Kravställa som beställare.

Läs mer om Håll Nollan på: www.hallnollan.se