Putsning

Vi har en omfattande kompetens kring puts och jobbar med alla olika typer. Vi har kompetens från nybyggnation till det avancerade restaureringsuppdragen utav kulturklassificerade fastigheter, t.ex. byggnadsminnen och kulturfasader.

 

I restaureringsuppdragen arbetar vi varsamt med ursprungliga hantverksmetoder och material, som ofta blandas på plats. Här arbetar vi ofta med att dokumentera och återskapa sådant som är på väg att gå förlorat. Rusticeringar, listverk, omfattningar, takfot, ornament, putsmålningar (sk graffitto) och förstås övriga putsade ytor. Vi samverkar i dessa projekt ofta med byggnadsantikvarisk expertis för att säkerställa rätt metoder och tillvägagångssätt.

Vi har även kompetens och lösningar för nya och yngre fasader. Det kan vara att hitta innovativa lösningar på 50-70-talets snabba bostadsuppbyggnad, ofta kopplat till smarta energiförbättringar. Här finns t.ex. allmännyttans stora bestånd och många av våra bostadsrättsföreningar.

Här undersöker vi noggrant och tar fram alternativ som fungerar för den enskilda fastigheten/beståndet. Det är inte bara val av putssystem utan val av tilläggsisolering eller samverkande åtgärder som byte till moderna energifönster eller åtgärder på taken.

Vi arbetar med de allra modernaste fasadsystemen, där både extra tätningar och ventilering ingår utöver smarta isoleringslösningar. Provade system som klarar Boverkets tuffa regler med både projektering och utförande i nära samverkan med de olika tillverkarna, som också utbildar och ibland även certifierar vår personal i sina system.

Senast uppdaterad 10 januari 2023