Pussing

I restaureringsoppdragene arbeider vi varsomt med opprinnelige håndverksmetoder og materialer, som ofte blandes på stedet. Her arbeider vi ofte med å dokumentere og gjenskape slikt som står i fare for å gå tapt. Det gjelder rustikke detaljer, listverk, gesimser, takføtter, ornamenter og pussmalerier (såkalt graffiti) og naturligvis andre pussede overflater. Vi samarbeider ofte med byggantikvarisk ekspertise i slike prosjekter for å sikre riktige metoder og fremgangsmåte.

Vi har også kompetanse og løsninger for nye og yngre fasader. Det kan være å finne innovative løsninger på 50.-70.-tallets hurtige boligbygging, og er ofte knyttet til smarte energiforbedringer. Her finnes f.eks. det store antallet kommunale boliger og borettslag. 

Her undersøker vi nøye og finner frem til alternativer som fungerer for en enkelt bygning eller en hel bygningsmasse. Det handler ikke bare om valg av puss-system, men om tilleggsisolering eller flere tiltak til sammen, som skifte til moderne energivinduer eller tiltak på takene.

Vi arbeider med de aller nyeste fasadesystemene, der både ekstra tetting og ventilering inngår i tillegg til smarte isoleringsløsninger. Utprøvde systemer som tåler tøffe regler og med både prosjektering og utførelse i nært samarbeid med de ulike produsentene, som også lærer opp og iblant også sertifiserer våre ansatte i sine systemer.

Sist oppdatert 10 januar 2023