Stillas

Fasadegruppen tilbyr stillastjeneste og leier i tillegg ut alle typer hjelpemidler, utstyr og arbeidsmaskiner som trengs for utførelse av byggeoppdrag eller for etablering av arbeidsplassen.

Sist oppdatert 31 januar 2022