Våre tjenester

Grand

Pussing

Vi har førsteklasses kompetanse når det gjelder puss og jobber med alle ulike typer. Vi har kunnskap fra nybygging til avanserte restaureringsoppdrag av kulturklassifiserte bygg, f.eks. bygningsminner og kulturfasader.
Les mer

Murarbeid

Tegl er et materiale hvis popularitet synes stadig å øke. I dag finnes også mange dyktige produsenter og en fantastisk variasjon. Det gjør at man nå også har store muligheter til å finne løsninger til så vel utfordrende arkitektur som struktur og farge.
Les mer
Screen Shot 2018 10 10 At 104704
Kneippen 1

Vinduer og balkonger

Vi har stor erfaring med vindusskifte og balkongrenovering. I forbindelse med fasaderehabilitering er det alltid klokt å se over hele bygningens tilstand.
Les mer

Tak

Vi rehabiliterer, skifter og legger nytt tak. I forbindelse med en fasaderehabilitering er det alltid klokt å se over hele bygningens tilstand.
Les mer
Tak Stockholm
Putning

Energismarte løsninger

All energibruk har en miljøpåvirkning. Ca. 30 prosent av energibruken til oppvarming av våre hus. En godt isolert bygning er utgangspunktet for en minskning av energibruken. Ved å sørge for at bygningen er isolert, reduseres energibehovet til oppvarming og dermed også påvirkningen på miljøet.
Les mer

Stillas

Fasadegruppen tilbyr stillastjeneste og leier i tillegg ut alle typer hjelpemidler, utstyr og arbeidsmaskiner som trengs for utførelse av byggeoppdrag eller for etablering av arbeidsplassen.
Les mer
DSC0906022