Vinduer og balkonger

Balkong

Rehabilitert og større balkong øker verdien

Siden vi både plass-støper, skifter ut til prefabrikkerte løsninger eller kombinerer rehabilitering med en prefabrikkert supplering, er alle muligheter til stede. I tillegg til forlenget levetid kan man øke verdien på boligen. Om størrelsen på balkongen kan økes, så forbedres den gode følelsen -og verdien på boligen øker samtidig.

Med smarte tiltak som behandling med f.eks. karbonatiseringsbremsende farge og ulike typer av impregnering og belegg, kan man øke levetiden på rehabiliteringen betraktelig. Det betyr naturligvis flere år som investeringen fordeles over.

Rekkverk og innglassing skaper ytterligere rom

Vi rehabiliterer balkongrekkverk, skifter dem ut til likeverdige rekkverk eller erstatter dem med helt nye løsninger. Vi forbereder ofte rekkverkene for ulike innglassingssystemer eller gjennomfører en komplett innglassing med en gang.

Det finnes en rekke ulike løsninger, smarte og fine, som kan tilpasses etter behov. Man får et ekstra "rom"; dette øker utnyttelsesgraden så vel som boligverdien. Når det gjelder rekkverk og innglassing, er vi uavhengig av produsentene og kan bistå med prosjektering og test.

Rehabilitering av svalgang

Vi har også smarte og effektive løsninger for rehabilitering av betong i svalganger der man som regel kommer i konflikt med boligbruken til beboere som må kunne komme og gå fra sine leiligheter i oppussingsperioden.

Totalløsning i samarbeid med bestilleren

Vi bistår gjerne ved prosjektering, planlegging og byggesøknad. Her kan vi i fellesskap finne og prøve ut løsninger for å komme frem til riktig valg for dere. Dessuten er det ofte andre behov som vi kan løse i forbindelse med balkongene, som f.eks. når det gjelder fasader, maling, blikk, vindusskifte m.m. Alt dette kan vi pakke i en totalløsning der dere får én leverandør og én garanti.

Fönster

Moderna fönstersystem - byte handlar inte bara om livslängd

Vi byter årligen ca 10 000-20 000 fönster åt olika kunder, allt från mindre bostadsrättsföreningar till stora privata och offentliga fastighetsbolag.

Att byta till moderna fönster är inte bara en fråga om att väsentligt öka livslängden, utan också om förbättringar av miljö och energivärden. Moderna fönster är både tystare och tätare och det finns idag många möjligheter till smarta lösningar, t.ex. tiltfunktion för vädring (s.k. dreh-kipp)

Nya tekniker och smarta isolerglas med goda energivärden och med funktioner som solskydd, bullerdämpning och smutsavvisning, finns idag till fullt rimliga kostnader.

Smart är också att inkludera persienner och på så sätt slippa flytta eller "ersätta" befintliga som ofta ägs av innehavaren. På detta sätt blir också utförande enhetligt i fastigheten, något som ofta annars blir ett "kulörproblem" för hela fastigheten.

Ett byte är också att tillse en ny, bra och tät anslutning av fönstren mot vägg. Här finns ofta stora energitjuvar idag - utöver själva fönstret. Vi projekterar och provar gärna fram er lösning, vi är inte bundna utan samarbetar med de flesta fönstertillverkarna. Här finns förstås olika typer av material (Trä, trä/aluminium, aluminium, komposit, plast, m.m.) och fönstersystem att tillgå.

Renovering är ett viktigt underhåll

Att löpande underhålla sina fönster är otroligt viktigt för livslängden. Till slut kommer man till ett större underhållsbehov vilket ofta kallas för renovering. Tidens tand har helt tagit ut sin rätt.

Finns inte förutsättningar eller behov av att byta fönstren så har vi förstås lösningar på renoveringen, med hjälp av våra erfarna fönsterentreprenörer som vi arbetat med länge. En fönsterrenovering kan innebära allt från enklaste målning till renovering av karmar och utbyte av bågar. Men vi byter även hela fönsterpartier/glaspartier om så önskas. Självklart går vi igenom anslutningar, t.ex. plåt och tätningar och drevisolering mot väggar.

För våra kulturfastigheter finns ofta inga andra alternativ än att renovera, här arbetar vi förstås också med ursprungliga hantverksmetoder och material. Byte av glas i befintliga fönster eller att montera kompletterande glas kan också bidra till att fastigheten sparar energi vilket i sin tur är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt. Vi utför även lösningar med s.k. insticksfönster eller att på träfönster utvändigt tillföra fönsterbåge och beklädnad i aluminium.

Sist oppdatert 10 januar 2023