Bærekraftsledelse

Fasadgruppens styre fastsetter Fasadgruppens overordnede bærekraftsrammeverk, policy og mål, og følger opp arbeidet på hvert ordinære styremøte. Konsernets bærekraftstrategi diskuteres på spesielle strategidager i både styre og ledergruppe årlig.

Konsernets leder for IR og bærekraft er ansvarlig for den løpende fremdriften og oppfølgingen av mål og aktiviteter innenfor rammen. IR- og bærekraftssjefen sørger videre for at Fasadgruppen deltar og bidrar til relevante initiativ innenfor ulike bærekraftspørsmål. Arbeidet utføres i nært samarbeid med konsernsjef, den øvrige konsernledelsen og datterselskapene.

Konsernet har etiske retningslinjer, personalpolitikk, miljøpolitikk, kvalitetspolicy og flere andre retningslinjer som omhandler bærekraftspørsmål. Arbeidsmiljøspørsmål behandles i Fasadgruppens arbeidsmiljøgruppe med representanter fra alle virksomhetsområdene. Konsernets personalpolitikk og tilhørende personalhåndbok inneholder retningslinjer vedrørende arbeidsmiljøspørsmål. I personalhåndboken, samt på selskapets intranett og nettside, er det også gitt informasjon om Fasadgruppens varslerfunksjon.

Sist oppdatert 14 mars 2023