Fönster och balkonger

Upp till en tredjedel av fastighetens värme försvinner genom fönstren med äldre så kallade tvåglasfönster. Fönster med dålig isolering kan också orsaka kallras, vilket du ofta upplever som golvdrag och att det blir kallt om fötterna. Det finns olika alternativ för att energioptimera sina fönster.


Fönster

Renovering är ett viktigt underhåll och att löpande underhålla sina fönster är otroligt viktigt för livslängden. Om man vill öka isoleringsvärdet (U-värdet) för ett fönster finns det två vägar att gå, antingen renovera eller byta ut fönstren. En fönsterrenovering kan innebära allt från enklaste målning till renovering av karmar och utbyte av bågar. Även byte av hela fönsterpartier/glaspartier kan ibland behövas. Den enklaste åtgärden när det kommer till fönster är att se över tätningslisterna och eventuellt sätta i nya om de gamla är slitna. 

För  kulturfastigheter finns ofta inga andra alternativ än att renovera, här arbetar vi förstås också med ursprungliga hantverksmetoder och material. Byte av glas i befintliga fönster eller att montera kompletterande glas kan också bidra till att fastigheten sparar energi, vilket i sin tur är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt. Vi utför även lösningar med s.k. insticksfönster eller att på träfönster utvändigt tillföra fönsterbåge och beklädnad i aluminium.

Fakta om U-värdeFönstrets U-värde anger hur energieffektiva de är. Ju lägre siffra desto bättre. Energieffektiva fönster har U-värde på 1,0 eller lägre, vanliga treglasfönster har U-värde runt 2,0, medan tvåglasfönster har U-värde runt 3,0. Det innebär att energieffektiva fönster isolerar dubbelt så bra som vanliga treglasfönster och tre gånger så bra som tvåglasfönster.

Renovera välbevarade fönsterFör en fastighet med bevarandevärde eller kulturhistoriskt värde är det lämpligt att renovera fönstren. Det gäller generellt också för fönster där karm och båge är i gott skick. Rådet är då att behålla fönstret och komplettera med ett extra energiglas på insidan av fönstret, alternativt byta ut innerfönstret till ett energiglas eller isolerglas. På så sätt kan förlusterna halveras, utan att utseendet på fönstren ändras så mycket.

Byt ut fönster i dåligt skickOm fönstren och dörrarna är i dåligt skick och har högt U-värde, är det ofta lönsamt att byta ut dem. Välisolerade fönster är varma på insidan och bidrar därför till ett behagligare inomhusklimat. Det kan göra att du kan sänka inomhustemperaturen utan att komforten försämras.

Energieffektiva och moderna fönstersystemAtt byta till moderna fönster är inte bara en fråga om att väsentligt öka livslängden, utan också om förbättringar av miljö och energivärden. Moderna fönster är både tystare och tätare och det finns idag många möjligheter till smarta lösningar, t.ex. tiltfunktion för vädring (s.k. dreh-kipp). Nya tekniker och smarta isolerglas med goda energivärden och med funktioner som solskydd, bullerdämpning och smutsavvisning, finns idag till fullt rimliga kostnader.

Balkong

Renoverad och större balkongplatta ger höjt värde

Eftersom vi både platsgjuter, byter ut till prefabricerad eller kombinerar renovering med ett prefabricerad komplettering, så finns alla möjligheter, att utöver en förbättrad livslängd även höja värdet på boendet. Med en bygglovsprocess kan man utöka storleken på balkongen och förbättra känslan och höja prislappen för sin bostad.

Med smarta åtgärder som kompletterande behandlingar, t.ex. karbonatiseringsfördröjande färg och olika typer av impregneringar och beläggningar, kan man öka livslängden på renoveringen betydligt. Det betyder förstås fler år att sprida investeringen över.

Räcken och inglasningar skapar ytterligare rum
Vi renoverar balkongräcken, byter ut dem till likvärdiga eller ersätter med helt nya lösningar. Med räcken så förbereder vi ofta för olika inglasningssystem eller genomför en komplett inglasning på en gång.

Det finns en mängd olika lösningar, smarta och sköna, som kan anpassas efter era behov. Helt klart så skapar man sig ett extra "rum" och höjer både nyttjandegraden som värdet på sitt boende. Vad gäller räcken och inglasningar så är vi oberoende av tillverkarna och kan hjälpa till med projektering och test av ett urval.

Loftgångsrenovering med kvarboende
Vi har också smarta och effektiva lösningar för renovering av betong i loftgångar där man oftast hamnar i konflikt och problem med att boende vill kunna ta sig in och ut ur sina lägenheter, under renoveringsperioden.

Helhetslösning i samverkan med beställaren
Vi bistår gärna i projektering, planering och bygglovsförfarande. Här kan vi gemensamt hitta lösningar och göra prov för att få till rätt val för er. Dessutom finns ofta andra behov som vi kan lösa i samband med balkongerna, t.ex. fasader, måleri, plåt, fönsterbyte m.m. Allt det kan vi paketera i en helhetslösning, där ni får en motpart och en garanti.

Summerat gällande balkonger, betong, räcken och inglasningar så utför vi:

  • Renovering
  • Rengöring
  • Omgjutning
  • Prefab-montering
  • Utökning (bredd,längd)
  • Impregnering och ytbehandling
  • Byten och renovering av balkongfronter/räcken
  • Inglasningar
  • Översyn och åtgärdsförslag
  • Totalåtagande

Senast uppdaterad 05 maj 2023