Putsning

Vi har en omfattande kompetens kring fasader och i synnerhet kring puts. Vi har kompetens från nybyggnation till det avancerade restaureringsuppdragen utav kulturklassificereade fastigheter, t.ex. byggnadsminnen och kulturfasader såsom Grand Hôtel.

LÄS MER

Murning

Tegel är ett material vars popularitet tycks öka hela tiden. Numera finns också många duktiga tillverkare och en fantastisk variation. Det gör att man idag också har stor möjligheter att hitta lösningar till både utmanande arkitektur som struktur och färg.

LÄS MER

Fönster & balkonger

Vi har stor erfarenhet av fönsterbyte och balkongrenovering. Vi är inte bundna till någon tillverkare eller entreprenör, här samverkar vi helt fritt tillsammans med er som beställare. Självklart har vi mycket god kompetens inom betonghantverk och har lösningar för nyproducerade bostadsområden.

LÄS MER

Ställning

Robust Hyrställning i Stockholm som är ett av Fasadgruppens dotterbolag hyr ut alla typer av hjälpmedel, utrustning och maskiner som behövs för utförande av bygguppdrag eller för etablering av arbetsplatsen. För samtliga företag inom koncernen gör detta att man är totalt oberoende av utomstående.

LÄS MER