Vårt verdigrunnlag

Fasadgruppens verdiord beskriver kjernen i vår virksomhet og gjennomsyrer hele vårt konsern i vårt daglige virke. Våre kjerneverdier er veiledende i vårt arbeid og er et tydelig løfte til våre kunder.

Våre kjerneverdier er: samarbeid, engasjement og kompetanse

SamarbeidGjennom benchmarking innen konsernet etterstreber vi alltid å utnytte våre ulikheter og utfylle hverandre, og på den måten utvikle vår daglige virksomhet mot best kundenytte. Bestepraksis, best practice, mellom bedriftene foregår løpende i den hensikt å effektivisere våre arbeidsprosesser, hente kunnskap fra ulike typer av avanserte og komplekse oppdrag samt å styrke vår posisjon som en markedsledende fasadeentreprenør. Gjennom nært samarbeid med samarbeidspartnere, kunder, leverandører og andre interessenter forsøker vi hele tiden å optimalisere vår måte å samhandle og utvikle nære og langsiktige relasjoner på. Med vår vilje til å være åpne og lydhøre overfor omverdenen, skaper vi forutsetninger for nye samarbeidsmåter og løsninger.

Engasjement Vi arbeider med et langsiktig engasjement for våre kunder i hver region og på hvert marked der vi er representert. Vi har kunden i fokus. Vi holder hva vi lover og etterstreber å møte høyt stilte forventninger. Vi er overbevist om at personlige kontakter er mest lønnsomt og effektivt for alle parter. Med en lokal tilstedeværelse har vi alltid nær kontakt med våre kunder underveis i hele arbeidsprosessen og innehar dermed en regional styrke som gir trygghet gjennom hele engasjementet.

KompetanseMed over 1500 medarbeidere kan vi tilby bred kompetanse innen fasadebygging, og vi er dermed en trygg samarbeidspartner som leverer topp kvalitet til våre kunder. Gjennom best practice og benchmarking i konsernet, streber vi i vår daglige virksomhet alltid etter å utvikle alle medarbeidere for å gi våre kunder best nytte.

Sist oppdatert 02 juni 2023