Rammer og mål

Vi viser vei med vår virksomhet og markedslederskap som er basert på tre fokusområder med påfølgende delområder: Å bidra til Fasadgruppens økonomiske og ikke-finansielle mål, samt til FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Bransjens beste arbeidsplass

Delområder

o Trygt arbeidsmiljø

o Inkludering og mangfold

o Kompetanseforsyning og utvikling

Gruppemål

o Ansatte som anbefaler oss til andre (eNPS, indeks)

o Ulykkesrate per million arbeidstimer (LTIF), indeks

o Andelen kvinner i nytilsatte ledende stillinger, %

 

Ledende innen klimaendringer

Delområder

o Bærekraftig tilbud

o Bærekraftige kjøp

o Redusert klimapåvirkning

 

Gruppemål

o Totale utslipp innenfor scope 1 og 2 i forhold til omsetning, tCO2e / MSEK

 

Bransjens mest stabile samarbeidspartner

Delområder

o Ledelse

o Bærekraftige oppkjøp og finansiering

o Etikk og antikorrupsjon

Gruppemål

o Netto salgsvekst i konsernet, %

o Justert EBITA-margin, %

o Kontantkonvertering, %

o Rentebærende netto gjeld i konsernet (andel av justert EBITDA)

o Utbytte som andel av netto overskudd, %

 

 

Sist oppdatert 14 mars 2023