Vi energirenoverer Norden

Som Nordens ledende gruppe innen fasadearbeid ønsker Fasadgruppen i sitt daglige arbeid å jobbe for bærekraftig utvikling.

Tjenestene Fasadgruppen leverer har en klar kobling til bærekraft og miljø. De fleste fasadeløsningene har en direkte positiv innvirkning på energieffektiviteten til eiendommer, for eksempel gjennom ny tilleggsisolasjon eller montering av energivinduer. Vi jobber aktivt for å øke andelen innkjøp av bærekraftige materialer, som biogassprodusert murstein, og for å oppnå så lav miljøbelastning som mulig i selve prosjektgjennomføringen. I tillegg kommer vårt ansvar som arbeidsgiver å sørge for trygge og sikre arbeidsplasser.

Fasadgruppens bærekraftsarbeid er basert på et felles rammeverk med tre fokusområder – Bransjens beste arbeidsplass, Leder innen klimaendringer, Bransjens mest stabile partner – som vi styrer våre prioriteringer fra.


For mer informasjon, vennligst kontakt: Adrian Westman, bærekraftssjef Fasadgruppen, adrian.westman@fasadgruppen.se.

Sist oppdatert 07 mars 2023