Tilläggsisolering

Energienovering med fokus på människan och samhället

Behöver du renovera fasaden på din fastighet och funderar på att samtidigt tilläggsisolera den? Genom att energieffektivisera fastighetens energiförbrukning. Fasaden är tillsammans med tak och fönster de delar som skyddar din fastighet mot omvärldens påverkan i form av väder, vind, UV-strålning från solljus med mera. 

Att tilläggsisolera fasaden är en del i denna upprustning och nyckeln till ett hållbart byggande och fastighetsförvaltning. Att bidra till ett mer beständigt och hållbart samhälle är allas ansvar. Samhällets skärpta krav på energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav.

Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerade fasader, tak och fönster som är i stort behov av renovering. Resultatet är dålig komfort eftersom otäta konstruktioner ger drag och stora värmeförluster, vilket leder till stor inverkan på energianvändningen och onödigt höga uppvärmningskostnader. Många äldre fasader har ungefär 10 cm isolering, jämfört med dagens standard på cirka 20 cm. 

Klimatsmarta val vid renovering

Möjligheter till energibesparing kan vara väldigt stora i samband med fasadrenovering. Effekterna varierar och beror på både vilka åtgärder som genomförs och de förutsättningar som finns. Genom en yttre tilläggsisolering får man möjlighet att skydda huset mot fukt och bygga bort köldbryggor. Den ursprungliga väggen blir varmare och skyddas dessutom från väderpåverkan, vilket förbättrar fuktförhållandet i väggen. Isoleringen görs vanligen med mineralull som förses med ett nytt putsskikt.

Vid en fasadrenovering så finns flera åtgärder att fundera på när väl byggnadsställningarna sitter uppe. 

 • Tilläggsisolera fasaden.
 • Tilläggsisolera taket och vinden.
 • Renovera eller byta fönster för att uppnå ett lägre U-värde (värmegenomsläpplighet) 
 • Renovera balkonger och andra betongarbeten.
 • Se över andra plåtarbeten som hängrännor, stuprör, fönsterbleck, m.m.

Därför ska du energieffektivisera fasaden

När man kartlägger vilka renoveringar som ska göras i en byggnad är det viktigt att komma ihåg att det också kostar pengar att inte göra energieffektiviseringar. Både i form av högre energibehov under många år framåt, men även ur ett längre hållbarhetsperspektiv.

Genom att tilläggsisolera fasaden, kan man sänka energikostnaden med upp mot 30 procent. Förutom lägre drifts- och underhållskostnader, får fastigheten  även ett högre andrahandsvärde och skapar en god inomhusmiljö för människorna att vistas i. Det finns många fördelar med att tilläggsisolera fasaden:

 • Ökar värdet på fastigheten
 • Lägre energikostnad
 • Minskad miljöpåverkan
 • Tystare hus
 • Mindre fukt i fasaden
 • Bättre boendemiljö utan kalldrag och med högre luftflöde

Alternativet vid en fasadrenovering är att enbart punktvis renovera fasaden eller riva den gamla och bygga upp en ny. Kostnaden för att tilläggsisolering mot att ta ner en fasad och göra om den, är nästan densamma.

En koncern som kan fasader

Fasadgruppen är en helhetsleverantör och erbjuder tjänster i toppklass inom fasadrenovering, energibesparing, fönsterbyten, balkong- och takrenovering. Vi arbetar med renovering av tegelfasad såväl som putsad fasad och har stor expertis inom betong och plåt. Vi är med i hela processen från konsultation, produktionsledning av bygget, administration till färdig produkt.

Vi är ett utpräglat hantverksbolag med över 2000 medarbetare och gedigen erfarenhet i fasadbranschen. Det tillsammans med utvecklade arbetsprocesser, skapar vi en kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvarsfördelning som levererar högsta kvalitet i tid. Våra arbetsområden handlar om alla typer av fasadbyggnationer och vi är med vid nyproduktion, ombyggnation och renovering.

Hur kan vi hjälpa dig?

Många av våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, konsulter, arkitekter och byggbolag som ha ett behov av att renovera fasaden. 

Tveka inte att kontakta oss för mer information och en kostnadsfri offert på alla uppdrag. 

För ett hållbart arbete och trygghet i hela affären!

 

   


Senast uppdaterad 30 januari 2023