Fönsterrenovering


Behöver du hjälp med att byta fönster på en fastighet? Fönster är tillsammans med fasaden och tak de delar som skyddar din fastighet mot omvärldens påverkan i form av väder, vind, UV-strålning från solljus med mera.

Vi är en helhetsleverantör och erbjuder tjänster i toppklass inom fasadrenovering, energibesparing, fönsterbyten, balkong- och takrenovering. Vi arbetar med alla typer av renoveringar vilket innebär fönster på såväl putsad fasad och har stor expertis inom betong och plåt.

Varför behöver man byta och renovera fönster?

Med tiden uppstår slitage på alla byggnader. Fönster utsätts för stora väderskiftningar, vilket gör att behov av fönsterrenovering uppstår med tiden. Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerat yttre skal på fastigheten, vilket omfattar fasad, tak, balkong och fönster som är i stort behov av renovering. I samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering kan det vara lämpligt att även se över husets fönster – när byggnadsställningar ändå sitter uppe. Om tilläggsisoleringen är tjockare än 50 millimeter måste fönstren ändå flyttas ut. Då kan man lika gärna se över dem i samband med det.

Klimatsmarta val vid byte av fönster

Med nya eller renoverade fönster blir isoleringen bättre. Energieffektiva fönster ger, förutom sänkt energianvändning, också minskat kallras och buller utifrån. Inomhusklimatet blir också bättre genom att täta fönstren, för då kommer luften in där den ska, till exempel via nya spaltventiler, och man undviker så kallade kallras, alltså nedkylning av golvytan.

Vi genomför en noggrann kontroll av funktion och kvalitet på alla fastighetens fönster. Ett grundligt förarbete och noggrann planering är ett måste när man genomför en fönsterrenovering. Förutom lägre drifts- och underhållskostnader, får fastigheten även ett högre andrahandsvärde och skapar en god inomhusmiljö för människorna att vistas i.

Att underhålla fasaden, byta fönster, tak och balkong är en investering för att din fastighet ska hålla under många årtionden framåt. Att bidra till ett mer beständigt och hållbart samhälle är allas ansvar. En fastighet som man tar hand om, känns alltid trivsammare och mer inbjudande och bidrar ofta till att en hel stadsbilden känns trevligare och tryggare.

En koncern som kan fasader

Fasadgruppen är ett utpräglat hantverksbolag med över 2000 medarbetare och gedigen erfarenhet i fasadbranschen. Det tillsammans med utvecklade arbetsprocesser, skapar vi en kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvarsfördelning som levererar högsta kvalitet i tid. Våra arbetsområden handlar om alla typer av fasadbyggnationer och vi är med vid nyproduktion, ombyggnation och renovering.

Vi är med i hela processen från konsultation, produktionsledning av bygget, administration till färdig produkt.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Många av våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, konsulter, arkitekter och byggbolag som ha ett behov av att renovera fasaden. 

Tveka inte att kontakta oss för mer information och en kostnadsfri offert på alla uppdrag. 

För ett hållbart arbete och trygghet i hela affären!

 


Senast uppdaterad 04 januari 2023