Fönsterrenovering Göteborg

Fasadgruppen tillhandahåller med Göteborgs främsta experter inom fönsterrenovering. Varje år hjälper våra företag fastighetsägare runt om i hela regionen med renovering av fönster. Eftersom vi besitter en stor kompetensbredd finns det inga uppdrag inom fasadrenovering som vi inte tar oss för. Som kund kopplas ni samman med ett team av experter inom den typ av renovering som krävs för er fastighet.

Läs vidare för mer information om de tjänster som Fasadgruppen erbjuder.

Fönsterrenovering

Fönsterrenovering

Renovering av träfönster är generellt mer fördelaktigt och lönar sig bättre, än byte av fönster. Vid en fönsterrenovering behåller fasaden också sin ursprungliga karaktär. Äldre fönster är ofta tillverkade av trä av hög kvalitet, framtaget för att klara stora påfrestningar som väder och vind. Kvaliteten på äldre fönster är alltså ofta bättre än i nya fönster, vilket kan vara ett skäl till att renovera de befintliga fönstren. Vi arbetar med fönsterrenovering som en del av vår fasadrenovering i Göteborg.

Restaurering

Ju äldre stad desto större renoveringsbehov. I och med att stora delar av huvudstaden har många år på nacken finns ett stort behov av fasadrenovering i Göteborg. På Fasadgruppen arbetar vi årligen med projekt som syftar till att rädda, och även återskapa, stadens forna glans. Hos våra dotterföretag finns specialistkompetens för just den här typen av arbeten. Våra restaureringsuppdrag tilldelas de team och fasadexperter som har många års erfarenhet på området. I samverkan med byggnadsantikvarier ser vi till att byggnaden restaureras utan att förändras märkbart.

Nya fasader

Man ska inte tro att det bara är gamla byggnader i Göteborg som behöver genomgå fasadrenovering. Den massiva utbyggnaden av bostäder som skedde mellan 50- och 70-talen har lett till ett stort behov av fasadkompetens. För att miljonprojektets fastigheter inte ska förtvina är det viktigt att se över dem med jämna mellanrum. Detta gör vi på Fasadgruppen. Vi gör allt från granskning och planering till genomförande av er fasadrenovering i Göteborg. Vi tar fram en renoveringsplan som är anpassad för den enskilda fastigheten och som syftar till att stärka upp den. Här kan vi exempelvis bidra med fönsterrenovering.

Renovera hållbart

Att renovera fönstren har ett antal fördelar. Ni minskar läckaget av värme genom fönstren, vilket innebär minskade kostnader för uppvärmning. Renovering av fönster ger även fastigheten en ny fräschör, såväl exteriört, som på insidan.

Energiglas

Byter ni till energiglas vid renoveringen, så minskar kostnaderna för uppvärmning ytterligare.

Övriga tjänster

På Fasadgruppen är vi stolta över att besitta bred kompetens när det gäller fasadrenovering och vi kan som helhetsleverantör erbjuda allting för fastighetens yttre skal. Förutom ovan nämnda renoveringskompetenser erbjuder vi också en lång rad andra relaterade tjänster:

  • Fasadrenovering
  • Fasadservice
  • Balkongrenovering
  • Loftgångsrenovering
  • Takarbete
  • Kolfiberförstärkning
  • Byggnadsställningar

Välkommen till oss!

På Fasadgruppen är vi stolta över att erbjuda en stor kompetensbredd inom fasadrenovering i Stockholm. Det är denna bredd som gör att vi, år efter år, kan åta oss projekt av varierande typ och storlek. Stort och smått, privat eller för en organisation. Hos oss är du välkommen alldeles oavsett vilken typ av projekt du behöver hjälp med. Vi arbetar bland annat med fastighetsägare, fastighetsbolag, byggherrar, bostadsrättsföreningar och offentliga verksamheter.

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte redan idag!

Senast uppdaterad 15 september 2021