Fasadrenovering Malmö

Fasadgruppen tillhandahåller med Malmös främsta experter inom fasadrenovering. Varje år hjälper våra företag fastighetsägare runt om i hela regionen med renovering av fasader. Eftersom vi besitter en stor kompetensbredd finns det inga uppdrag inom fasadrenovering som vi inte tar oss för. Som kund kopplas ni samman med ett team av experter inom den typ av renovering som krävs för er fastighet.

Läs vidare för mer information om de tjänster som Fasadgruppen erbjuder.

Shutterstock 1473983993 Low

Putsning av fasad

Putsning av fasad är en av de vanligaste uppgifterna inom fasadrenovering. På Fasadgruppen finns stor och bred expertis inom olika typer av putsning. Vi arbetar både med putsning av yngre fasader och av äldre byggnader som en del av vår fasadrenovering i Malmö.

Restaurering

Ju äldre stad desto större renoveringsbehov. I och med att stora delar av Malmö har många år på nacken finns ett stort behov av fasadrenovering i Malmö. På Fasadgruppen arbetar vi årligen med projekt som syftar till att rädda, och även återskapa, stadens forna glans. Hos våra dotterföretag finns specialistkompetens för just den här typen av arbeten. Våra restaureringsuppdrag tilldelas de team och fasadexperter som har många års erfarenhet på området. I samverkan med byggnadsantikvarier ser vi till att byggnaden restaureras utan att förändras märkbart.

Nya fasader

Man ska inte tro att det bara är gamla byggnader i Malmö som behöver genomgå fasadrenovering. Den massiva utbyggnaden av bostäder som skedde mellan 50- och 70-talen har lett till ett stort behov av fasadkompetens. För att miljonprojektets fastigheter inte ska förtvina är det viktigt att se över dem med jämna mellanrum. Detta gör vi på Fasadgruppen. Vi gör allt från granskning och planering till genomförande av er fasadrenovering i Malmö. Vi tar fram en renoveringsplan som är anpassad för den enskilda fastigheten och som syftar till att stärka upp den. Här kan vi exempelvis bidra med tilläggsisolering och kolfiberförstärkning, om behovet finns.

Murning

Det finns olika fördelar med olika typer av fasader. Vad som gör att murade fasader sticker ut från övriga är dess robusthet. En murad fasad är så gott som helt underhållsfri och den kommer att stå pall under många års tid. Inte nog med att det är ett bra val för fastighetens hållfasthet. Eftersom att fastigheten är i mindre behov av fasadrenovering kan man, som fastighetsägare, spara en del pengar.

Fasadgruppen besitter sällsynt stor specialistkompetens inom tegelfasad. Vi utför många olika typer av fasadrenoveringar hos våra kunder i Malmö årligen. Det kan exempelvis handla om tilläggsisolering, omfogning eller förankring. Bortsett från att vi utför fasadrenovering av tegelfasader erbjuder vi också våra kunder i Malmö murning från grunden.

Ta kontakt med oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!


Övriga tjänster

På Fasadgruppen är vi stolta över att besitta bred kompetens när det gäller fasadrenovering. Förutom ovan nämnda renoveringskompetenser erbjuder vi också en lång rad andra relaterade tjänster:

  • Fasadservice
  • Fönsterrenovering
  • Balkongrenovering
  • Loftgångsrenovering
  • Takarbete
  • Kolfiberförstärkning
  • Byggnadsställningar

Välkommen till oss!

På Fasadgruppen är vi stolta över att erbjuda en stor kompetensbredd inom fasadrenovering i Malmö. Det är denna bredd som gör att vi, år efter år, kan åta oss projekt av varierande typ och storlek. Stort och smått, privat eller för en organisation. Hos oss är du välkommen alldeles oavsett vilken typ av projekt du behöver hjälp med. Vi arbetar bland annat med fastighetsägare, fastighetsbolag, byggherrar, bostadsrättsföreningar och offentliga verksamheter.

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte redan idag!

Senast uppdaterad 27 augusti 2021