Fasadrenovering

Behöver du hjälp med att renovera fasaden på en fastighet? Fasaden är skyddar din fastighet mot omvärldens påverkan i form av väder, vind och UV-strålning från solljus.

Vi är en helhetsleverantör och erbjuder tjänster i toppklass inom fasadrenovering, energibesparing, fönsterbyten, balkong- och takrenovering. Vi arbetar med renovering av både tegelfasader och putsade fasader och har också stor expertis inom betong och plåt.

 

Därför behöver du renovera fasaden

Att underhålla fasaden är en investering för att din fastighet ska hålla under många årtionden framöver. Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerade fasader, tak och fönster som är i stort behov av renovering. Med en fasadrenovering skyddar du husets väggar mot fukt som annars riskerar att tränga in i väggarna och orsaka skador. Även små sprickor kan ge upphov till stora problem.

 

Klimatsmarta val vid renovering

Möjligheter till energibesparing är stora i samband med fasadrenovering. Effekterna varierar och beror på både vilka åtgärder som genomförs och de förutsättningar som finns. En nyrenoverad fasad känns alltid trivsammare och mer inbjudande och bidrar ofta till att en hel stadsbilden känns trevligare och tryggare. När fasader renoveras finns flera åtgärder att fundera på när ändå byggnadsställningarna sitter uppe.

  • Renovera eller byta fönster.
  • Renovera balkonger och andra betongarbeten.
  • Översyn av taket och andra plåtarbeten som hängrännor, stuprör, fönsterbleck, m.m.
  • Tilläggsisolera fasaden.

Tilläggsisolering
När det är dags att renovera fastigheten kan det ofta vara lönsamt att samtidigt tilläggsisolera fasaden. Genom att tilläggsisolera den, kan man sänka energikostnaden med upp emot 30 procent. Förutom lägre drifts- och underhållskostnader, får fastigheten även ett högre andrahandsvärde och skapar en god inomhusmiljö för människor att vistas i. 

 

En koncern som kan fasader

Fasadgruppen är ett utpräglat hantverksbolag med över 600 medarbetare och över 1000 års erfarenhet i fasadbranschen. Vår erfarenhet och hantverkskunnande tillsammans med utvecklade arbetsprocesser, skapar en kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvarsfördelning som gör att vi levererar högsta kvalitet i tid. Våra arbetsområden handlar om alla typer av fasadbyggnationer och vi är med vid nyproduktion, ombyggnation och renovering.

Vi är med i hela processen från konsultation, produktionsledning av bygget, administration till färdig produkt.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Många av våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, konsulter, arkitekter och byggbolag som ha ett behov av att renovera fasaden. 

Tveka inte att kontakta oss för mer information och en kostnadsfri offert på alla uppdrag. 

För ett hållbart arbete och trygghet i hela affären!

 


Senast uppdaterad 16 november 2020