Vår värdegrund

Fasadgruppens värdeord beskriver kärnan i vår verksamhet och genomsyrar hela vår koncern i vår dagliga verksamhet. Den är vägledande i vårt arbete och ett tydligt kundlöfte.

Vår kärnvärden är: samverkan, engagemang och kompetens.

SamverkanGenom benchmarking inom koncernen strävar vi alltid efter att utnyttja våra olikheter och komplettera varandra och på så sätt utveckla vår dagliga verksamhet för bästa kundnytta. Best practice sker löpande mellan företagen i syfte att effektivisera våra arbetsprocesser, dra lärdom av olika typer av avancerade och komplexa uppdrag samt stärka vår position som marknadsledande fasadentreprenör. Med nära samarbete med samarbetspartners, kunder, leverantörer och andra intressenter, försöker vi hela tiden optimera vårt sätt att samverka och utveckla nära och långsiktiga relationer. Genom en vilja att vara öppna och lyhörda mot vår omvärld, skapar vi förutsättningar för nya samarbeten och lösningar.

EngagemangVi arbetar över hela Norden med ett långsiktigt engagemang för våra kunder i varje region och marknad där vi finns representerade. Vi har kunden i fokus och håller våra löften samt strävar efter att överträffa högt ställda förväntningar. Vi är övertygade om att personliga kontakter är de mest lönsamma och effektiva för alla parter. Med en lokal närvaro har vi alltid nära kontakt med våra kunder längs hela arbetsprocessen och en regional styrka som ger trygghet i hela affären.

KompetensVi har många års samlad erfarenhet och kan vårt hantverk inom mur- och puts, tak, fönster och balkong. Med över 2000 medarbetare* i drygt 50 bolag, kan vi erbjuda en bred kompetens inom fasadbyggnation och vi är därmed en trygg samarbetspartner som levererar högsta kvalitet till våra kunder. Genom best practise inom koncernen strävar vi alltid efter att utveckla alla medarbetare i vår dagliga verksamhet för bästa kundnyttan.

Läs mer om vårt varumärkeslöfte här.


*Q3 2022.

Senast uppdaterad 02 juni 2023