Vår historie

Fasadgruppen ble etablert i 2016 ved sammenslåing av to fasadeselskaper, som begge hadde lang erfaring fra bransjen og god lønnsomhet. Tanken var at selskapene skulle fortsette å virke frittstående med sin lokalkunnskap, engasjement og kompetanse – men samtidig være i stand til å tilby trygghet i større sammenhenger.

Konsernet har deretter utviklet seg raskt, fordi forretningsidéen appellerer til mange bevisste og lokale kunder med høye forventninger. Veksten har vært sterk, ytterligere selskaper er kommet til, riksdekkende prosjekter er gjennomført og samarbeid om innkjøp, bærekraft og teknikk er igangsatt og videreutviklet. Fasadgruppen har suksessivt styrket selskapsledelsen, styret og den regionale styringen for å skape fortsatt vekstkraft i konsernet. Fra etableringen har Fasadgruppen vist en sterk vekst som er et resultat av så vel oppkjøp som organisk vekst.

Et konsern som kan fasaderFasadgruppen er en utpreget håndverksbedrift med over 2000 medarbeidere og stor samlet erfaring i fasadebransjen. Vår erfaring og våre fagkunnskaper, sammen med avanserte arbeidsprosesser, skaper en kostnadseffektiv organisasjon med tydelig ansvarsfordeling som gjør at vi kan levere høy kvalitet til rett tid. Våre arbeidsområder omfatter alle typer av fasadebygging og vi er med ved nyoppføringer, ombygginger og rehabiliteringer. Vi deltar i hele prosessen fra konsultasjon, produksjonsledelse og administrasjon til ferdig produkt.

Synergier mellom selskapene Fasadgruppen praktiserer best practice innen konsernet, og det betyr at vi følger opp våre prosjekter og dermed til enhver tid kan sikre våre kunder effektive arbeidsprosesser og leveranser av høy kvalitet. Samarbeid muliggjør synergier og salg på tvers av selskapene, noe som i sin tur skaper effektivitet.

Nærhet til kundenVår styrke er kombinasjonen av lokalkjennskap og regional kraft. Vi arbeider nært våre kunder og er meget opptatt av forholdet til alle våre samarbeidspartnere. Vår lokale tilstedeværelse gjør at våre medarbeidere alltid befinner seg nær markedet, og dette betyr hurtig service og korte beslutningsveier. Entreprenørdrevet ledelse gir fokus og vekst. Takket være vår regionale styrke kan vi påta oss alle typer av oppdrag rundt om i hele Norden.

Vi leverer, drar nytte av ny lærdom og utvikler Vi er opptatt av god arkitektur og høy kvalitet i alle ledd. Det gir oss bærekraftige bygninger som i sin tur bidrar til et bedre miljø. Hos oss er detaljer så vel som helheten viktig. Vi etterstreber alltid å arbeide bærekraftig på alle nivåer.

Stor og liten, gammel og ny – fra start til målVi arbeider med typer oppdrag, store som små, mot eiendomsselskaper, byggherrer, eiendomsforvaltere, konsulenter, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, staten og privatpersoner. Våre arbeidsområder omfatter alle typer fasader og vi håndterer nyoppføringer, ombygginger og rehabiliteringer. Siden vi har levert alle typer av arbeider, er vi gode til å forutse prosjekters fallgruver, kan advare mot - og kan advare mot og unngå dem.

Vårt team 

I Fasadgruppen arbeider noen av Nordens fremste eksperter innen fasaderehabilitering. Alle ansatte som representerer oss, har fått en grundig opplæring når de begynte hos oss. Vi sørger for løpende videreutdanning av alle ansatte fordi markedet og teknikken for fasaderehabilitering utvikles. Slik kan vi sikre topp kvalitet på alle arbeider vi står for, uansett hvem som utfører dem. Når dere velger Fasadgruppen til fasaderehabilitering, kan dere få hjelp på alle trinn i prosessen. Våre ansatte bistår både med rådgivning og informasjon om materialer og farger og utfører selve rehabiliteringsarbeidet.

Vår historie

Fasadgruppen ble etablert i 2016 ved sammenslåing av to fasadeselskaper, som begge hadde lang erfaring fra bransjen og god lønnsomhet. Tanken var at selskapene skulle fortsette å virke frittstående med sin lokalkunnskap, engasjement og kompetanse – men samtidig være i stand til å tilby trygghet i større sammenhenger.

Våre verdier

Samarbeid er en av Fasadgruppens kjerneverdier. Vi er overbevist om at samhandling og kompetansedeling har vært en viktig nøkkel for suksessen til vår organisasjon. Den store kompetansebredden i våre selskaper gir energi til hele virksomheten. Vi påtar oss alle typer av prosjekter innen fasaderehabilitering i Norden. Vi kan gjøre dette fordi vet at riktig spesialistkompetanse finnes i våre selskaper.


I Fasadgruppen sørger vi alltid for å føre en god dialog med våre kunder. Vi vet at transparens og jevnlig kommunikasjon bidrar til et godt samarbeid og er gunstig for sluttresultatet. Våre kunder kan regne med å være en integrert del av prosjektet fra starten. Vi er lydhøre og sørger for at kundens forventninger, forhåpninger og ønsker blir ivaretatt – fra planlegging til ferdigstillelse av en fasaderehabilitering.

Vår visjon

Vi etterstreber å skape eiendommer med et bærekraftig ytre skall – slik at vi kan bidra til samfunnsnytte gjennom vakre bygninger og et godt livsmiljø for mennesker.

Fasadgruppen er Nordens største aktør innen fasaderehabilitering. Dette stiller høye krav til oss, slik som det gjør til alle samfunnsbyggere, om å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Dette er krav som vi har som ambisjon å oppfylle i hver eneste forgrening av vår store virksomhet. Vi iverksetter jevnlig tiltak for å bli bedre, effektivisere og for å kunne arbeide mer bærekraftig

Sist oppdatert 07 mars 2023