ADAM HEMPEL PREIHOLT

Konstruktör

Adam Hempel är utbildad byggnadsingenjör vid Högskolan i Jönköping. Efter skolan började Adam att arbeta hos en tegeltillverkare under några år med inriktning av konstruktion och projektering av olika sorters tegelbyggnader. På Fasadgruppen arbetar Adam som konstruktör och supportar dotterbolagen i olika projekt.

Favoritfasad: Gamla brandstationen i Jönköping

ANDERS DRAKES

Senior Rådgivare

Anders Drakes har i uppdrag som Senior Rådgivare hos Fasadgruppen att verka för att utöka statusen för det traditionella muraryrket och då bland annat initiera Gesäll- samt Murarmästarprov. Detta så att de lokala bolagen inom Fasadgruppen bemannas med både Murargesäller och Murarmästare inom en snar framtid.

Favoritfasad: S:t Jacobs Kyrka Kungsträdgården

MATTIAS WIDMARK

Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

Mattias Widmark har i uppdrag som Kvalitets- och Miljösamordnare hos Fasadgruppen att verka för att höja Kvalitet och Miljö i koncernen. Sedan tidigt 90-tal har Mattias varit verksam som revisionsledare hos några av de största certifieringsorganen i landet och även varit Kvalitets- och Miljösamordnare i ett flertal bolag.

Favoritfasad: Engelbrektskyrkan