Ledning

Martin Jacobsson

MARTIN JACOBSSON

VD och koncernchef

Martin Jacobsson är VD och koncernchef på Fasadgruppen sedan maj-23. Han har innan dess varit vice VD och förvärvschef i koncernen. Tidigare har han arbetat på Handelsbanken Capital Markets. Han har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola.

Favoritfasad: Drottningholms Slott

Casper Tamm (1)

CASPER TAMM

CFO

+46 (0) 73 820 00 07

Casper Tamm har mångårig erfarenhet i rollen som ekonomi- och finansdirektör, bland annat från den internationella Dow-koncernen, Teracom och Swedol. Han kommer närmast från SSM Holding AB och har erfarenhet av företagsförvärv, expansion, nyemissionsprocesser och noterad bolagsmiljö.

Favoritfasad: Arvfurstens Palats

Danie̚l Bergman

DANIÉL BERGMAN

Förvärvschef

+46 (0) 76-301 85 67

Daniél Bergman var mellan 2008-2022 VD för Tello Service Partner, som förvärvades av Fasadgruppen i februari 2021. Innan dess arbetade han inom corporate finance på PwC. Han har en civilekonomexamen samt en filosofie kandidatexamen i handelsrätt från Uppsala universitet.

Favoritfasad: Vasahuset i Uppsala

Johan Claesson (2)

JOHAN CLAESSON

Operativ chef (COO)

+46 (0) 73 808 33 39

Johan Claesson har mångårig erfarenhet av branschen och kommer närmast från rollen som Affärsområdeschef på STO Scandinavia AB, där han hade ekonomiskt och tekniskt ansvar i Norden.

Favoritfasad: MP09 Black Panther

Adrian Westman (1)

ADRIAN WESTMAN

Kommunikations- och hållbarhetschef

+46 (0) 73 509 04 00

Adrian har omfattande erfarenhet från kommunikations- och IR-arbete, och har tidigare bland annat varit informationschef på SBAB samt IR-chef för Evolution, Instalco och SBB.

Favoritfasad: Stockholms stadshus