Takrenovering

Behöver du hjälp med att byta, renovera eller lägga nytt tak på en fastighet? Tak är tillsammans med fasaden och fönster de delar som skyddar din fastighet mot omvärldens påverkan i form av väder, vind, UV-strålning från solljus med mera.

Vi renoverar, byter ut och lägger nytt tak. Vi är en helhetsleverantör och erbjuder tjänster i toppklass inom fasadrenovering, energibesparing, fönsterbyten, balkong- och takrenovering. Vi arbetar med de flesta typer av utvändig plåt- och tätskiktsmaterial på tak, fasader, terrasser och gårdar - både nyproduktion och renovering.

Varför behöver man byta och renovera taket?

Med tiden uppstår slitage på alla byggnader. Livslängden på ett tak varierar från cirka 5 till 60 år beroende på typ av tak, konstruktion och förebyggande underhåll. Taket utsätts för stora väderskiftningar, vilket gör att behov av takrenovering uppstår med tiden. Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerat yttre skal på fastigheten, vilket omfattar fasad, tak, balkong och fönster som är i stort behov av renovering.

Klimatsmart renovering och underhåll

Att underhålla fasaden, byta fönster, tak och balkong är en investering för att din fastighet ska hålla under många årtionden framåt. Att bidra till ett mer beständigt och hållbart samhälle är allas ansvar. En fastighet som man tar hand om, känns alltid trivsammare och mer inbjudande och bidrar ofta till att en hel stadsbilden känns trevligare och tryggare. 

Förutom lägre drifts- och underhållskostnader, får fastigheten även ett högre andrahandsvärde och skapar en god inomhusmiljö för människorna att vistas i.

Solcellslösningar

Fasadgruppen har ingått ett samarbetsavtal med Sveriges största oberoende solcellsaktör Aprilice. Genom avtalet kommer vi kunna erbjuda våra kunder att installera solceller som en del av pågående projekt, främst större renoveringar.

Vi hjälper dig från analys till helhetslösning

  • Analys kring vilka åtgärder som behöver vidtas, för att anpassa materialval och teknik samt få en så energieffektiv lösning som möjligt.

  • Vi erbjuder alla typer av takmaterial och alla typer av beläggningar, tegel-, plåt-, skiffer- samt papptak.

  • Helhetslösning i samverkan med beställaren.


Smart miljöval vid takrenovering

Senast uppdaterad 18 januari 2023