Takrenovering

Vi renoverar, byter ut och lägger nytt tak.

  • Analys kring vilka åtgärder som behöver vidtas, för att anpassa materialval och teknik samt få en så energieffektiv lösning som möjligt.

  • Alla typer av takmaterial och alla typer av beläggningar, tegel-, plåt-, skiffer-samt papptak.

  • Helhetslösning i samverkan med beställaren.

Senast uppdaterad 20 november 2020