Murning

Murade fasader är ur ett livscykelperspektiv bland det mest ekonomiska man kan välja för sin fastighet. Tegel är ett material vars popularitet tycks öka hela tiden. Numera finns också många duktiga tillverkare och en fantastisk variation. Det gör att man idag också har stor möjligheter att hitta lösningar till både utmanande arkitektur som struktur och färg.


Med dagens metoder ges även en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt. Att mura fasader är bara en del av vår kompetens, vi murar socklar, skalmurar, innerväggar, utfackningsväggar samt glasbetong. Vi kan även skapa spännande innemiljöer. Vi kan vara behjälpliga vid både omfogning, förankring och tilläggsisolering av tegelfasad.

Vi arbetar oberoende av leverantörer och kan därför erbjuda alla former av tegel, i storlek, form, färg och struktur.

Senast uppdaterad 10 januari 2023