Energieffektivisera fastigheten med Fasadgruppen

Energifrågan är mer aktuell än någonsin och skärpta krav på energiförbrukning gör att nya metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. I Sverige går cirka 40 procent av energianvändningen till att värma våra fastigheter. 

Energi är en av de största kostnaderna för en fastighet och det finns mycket pengar att spara genom att se över och optimera sin energiförbrukning. En välisolerad och energieffektiv fastighet utgör grunden för minskad energianvändning. Genom att energirenovera och effektivisera fastighetens yttre skal, minskar energibehovet till uppvärmning och därmed även påverkan på miljön.

Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerade fasader, tak och fönster som är i stort behov av renovering. Resultatet är dålig komfort eftersom otäta konstruktioner ger drag, buller och stora värmeförluster, vilket leder till stor inverkan på energianvändningen och onödigt höga uppvärmningskostnader.

Att energirenovera och tilläggsisolera fasaden är en del i denna upprustning och nyckeln till ett hållbart byggande.

Energirenovera fastighetens yttre skal

Hållbar och klimatsmart fastighetsförvaltning

Vid renovering av fasaden finns det stora möjligheter till energieffektivisering och det är både energismart och hållbart med välisolerade fasader. Långsiktig renovering skapar hållbart boende och det handlar om som fastighetsägare att minimera resurser och ha en långsiktig och hållbar förvaltningsstrategi. 

Många äldre fasader har ungefär 10 cm isolering, jämfört med dagens standard på cirka 20 cm. Genom en yttre tilläggsisolering får man möjlighet att skydda huset mot fukt och bygga bort köldbryggor. Den ursprungliga väggen blir varmare och skyddas dessutom från väderpåverkan, vilket förbättrar fuktförhållandet i väggen. Isoleringen görs vanligen med mineralull som förses med ett nytt putsskikt. Om fönster och dörrarna är i dåligt skick och har högt U-värde, är det ofta lönsamt att även byta ut dem. Taket och vinden behöver också ofta ses över och här finns möjligheter att isolera och installera solceller på taket för att sänka energikostnaden.

Långsiktig renovering med smarta samordningsfördelarPå äldre fasader där det krävs större åtgärder vid renovering, lönar det sig att förbättra hela klimatskalet, det vill säga både fasad, fönster och tak. Fasadrenoveringar och fönsterbyten görs ofta samtidigt eftersom det ger bra samordningsfördelar. Förutom att fastighetsägaren kan utnyttja byggställningen till flera åtgärder, blir det lättare att komma åt och göra de ingrepp som fönsterbyten kräver.

När man kartlägger vilka renoveringar som ska göras i en byggnad är det viktigt att komma ihåg att det också kostar pengar att inte göra energieffektiviseringar. Både i form av högre energibehov under många år framåt, men även ur ett längre hållbarhetsperspektiv. Alternativet vid en fasadrenovering är att enbart punktvis renovera fasaden eller riva den gamla och bygga upp en ny. Kostnaden för att tilläggsisolering mot att ta ner en fasad och göra om den, är nästan densamma.

Därför bör du energieffektivisera fastigheten

 • Ökar värdet på fastigheten
 • 20-80% energibesparing 
 • Mindre energiförluster
 • Minskad miljöpåverkan
 • Lägre bullernivå och tystare hus
 • Mindre fukt i fasaden
 • Bättre boendemiljö utan kalldrag och med högre luftflöde

Åtgärder för att energioptimera fastigheten

 • Renovera eller byta fönster för att uppnå ett lägre U-värde (värmegenomsläpplighet) 
 • Tilläggsisolera fasaden
 • Tilläggsisolera taket och vinden
 • Öka värmeåtervinningen i ventilationssystemet

Kontakta Fasadgruppen på stefan.forsberg@fasadgruppen.se för mer information.

Folder

Energirenovering med SmartFront-metoden

SmartFront-metoden är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Installationen ger en betydande energibesparing och en hälsosam boendemiljö. Efter genomförd renovering nås en energibesparing på upp till 80% med bättre boendemiljö samt minskning av radongaser och koldioxidutsläpp.

Smartfront kan mer än halvera energiförbrukningen

Energin som går åt till att värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet. Värmeåtervinning innebär därmed en betydande energi- och kostnadsbesparing. I dom flesta fall sparar man mer än 55% av uppvärmningskostnaden.

För fastighetsägaren är SmartFront en trygg investering som ökar värdet på byggnaden med 50%.

 • All montering sker från utsidan.
 • Aktiviteten inne i byggnaden störs minimalt.
 • Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden.
 • Rören läggs i spår inne i isoleringen.
 • Inomhustemperaturen blir mindre känslig för plötsliga ändringar av utomhustemperaturen.
 • Ingen lägenhetsyta försvinner, vilket innebär att hyran inte behöver sänkas. Tilläggsisolering ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar trafikljud och buller utifrån.
 • Värmen i frånluften återvinns och värmer tilluften. Den är dessutom högradigt filtrerad och ren från sporer som kan orsaka sjukdomar.
 • Smartfront minskar radon i fastigheter med de problemen. För markradon behövs kompletterande åtgärder.

Film

Vill du veta mer om SmartFront-metoden, kontakta:
info@smartfront.se eller tel: 070-241 70 15

Senast uppdaterad 13 juni 2024