Ume fasad AB med huvudkontor i Umeå erbjuder i huvudsak tjänster inom murning och putsning, både nyproduktion och renovering samt arbeten med kakel och klinker. Det geografiska upptagningsområdet är Norrland. Ume fasad består av ett antal mycket kunniga och erfarna murare med 30 års erfarenhet i branschen. Geografiskt fokus är Norrland.