Vår historia

Fasadgruppen bildades 2016 genom sammanslagningen av två fasadföretag, som bägge hade lång erfarenhet från branschen och med god lönsamhet. Tanken var att företagen skulle fortsätta att verka fristående med fortsatt lokal kännedom, engagemang och kompetens – men samtidigt kunna erbjuda kunden en trygghet i ett större sammanhang.

Koncernen har därefter vuxit snabbt eftersom affärsidén tilltalar många medvetna och lokala kunder med högt ställda förväntningar. Därefter har koncernen utvecklats och vuxit. Ytterligare företag har tillkommit, rikstäckande projekt har erhållits och samverkan inom inköp, hållbarhet och teknik har initierats och vidareutvecklats. Fasadgruppen har efterhand successivt förstärkt företagsledningen, styrelse och regional styrning för att skapa fortsatt växtkraft i koncernen. Sedan bildandet har Fasadgruppen uppvisat en kraftig tillväxt som drivits fram av såväl förvärv som organisk tillväxt.

En koncern som kan fasaderFasadgruppen är ett utpräglat hantverksbolag med över 700 medarbetare och över 1000 års erfarenhet i fasadbranschen. Vår erfarenhet och hantverkskunnande, tillsammans med utvecklade arbetsprocesser, skapar en kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvarsfördelning som gör att vi levererar högsta kvalitet i tid.

Våra arbetsområden handlar om alla typer av fasadbyggnationer och vi är med vid nyproduktion, ombyggnation och renovering. Vi är med i hela processen från konsultation, produktionsledning av bygget, administration till färdig produkt.

Synergier mellan bolagenFasadgruppen tillämpar best practice inom koncernen, vilket innebär att vi alltid följer upp våra projekt och därmed alltid kan garantera dig som kund effektiva arbetsprocesser och leverans av med bästa kvalitet. Samarbetena möjliggör synergier och korsförsäljning mellan bolagen och som i sin tur skapar effektivitet.

Nära kundenVår styrka är vår lokala kännedom i kombination med vår regionala styrka. Vi arbetar nära dig som kund och månar starkt om relationen med alla våra samarbetspartners. Vår lokala närvaro gör att våra medarbetare alltid befinner sig nära marknaden, vilket innebär snabb service och korta beslutsvägar. Entreprenörsdrivet ledarskapet leder till fokus och tillväxt. Tack vare vår regionala styrka kan vi åta oss alla typer av uppdrag runtom i Sverige. Vår geografiska marknad är i hela norden och våra bolag ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Enköping, Gävle, Vetlanda, Umeå, Nyköping, Kumla och Varberg.

Vi levererar, drar lärdom och utvecklarVi månar om god arkitektur och hög kvalitet i alla aspekter. Det ger oss hållbara fastigheter som i sin tur bidrar till en bättre miljö. Hos oss är detaljer såväl som helheten viktig. Vi strävar alltid efter att arbeta hållbart på alla nivåer.

Stor och smått, gammal och nytt - från start till målVi arbetar med alla typer av uppdrag – stora som små, mot fastighetsägare, byggherrar, fastighetsförvaltare, fastighetsbolag, fastighetsägare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun, landsting och privatpersoner. Våra arbetsområden handlar om alla typer av fasadbyggnationer och vi är med vid nyproduktion, ombyggnation och renovering. Vi är med i hela processen från konsultation, produktionsledning av bygget, administration till färdig produkt. Eftersom vi har gjort alla typer av arbeten är vi bra på att förutse projektets fallgropar och kan förvarna om dem och kringgå dem.


Senast uppdaterad 18 november 2020