Vår historia

Fasadgruppen bildades 2016 genom sammanslagningen av två fasadföretag, som bägge hade lång erfarenhet från branschen och med god lönsamhet. Tanken var att företagen skulle fortsätta att verka fristående med fortsatt lokal kännedom, engagemang och kompetens – men samtidigt kunna erbjuda kunden en trygghet i ett större sammanhang. 

Koncernen har därefter vuxit snabbt eftersom affärsidén tilltalar många medvetna och lokala kunder med högt ställda förväntningar. Därefter har koncernen utvecklats och vuxit. Ytterligare företag har tillkommit, rikstäckande projekt har erhållits och samverkan inom inköp, hållbarhet och teknik har initierats och vidareutvecklats. Fasadgruppen har efterhand successivt förstärkt företagsledningen, styrelse och regional styrning för att skapa fortsatt växtkraft i koncernen. Sedan bildandet har Fasadgruppen uppvisat en kraftig tillväxt som drivits fram av såväl förvärv som organisk tillväxt.

En koncern som kan fastighetens yttre skalFasadgruppen är ett utpräglat hantverksbolag med över 2000 medarbetare och över 50 bolag. Vår erfarenhet och hantverkskunnande, tillsammans med utvecklade arbetsprocesser, skapar en kostnadseffektiv organisation med tydlig ansvarsfördelning som gör att vi levererar högsta kvalitet i tid.

Våra arbetsområden handlar om alla typer av fasadbyggnationer och vi är med vid nyproduktion, ombyggnation och renovering. Vi är med i hela processen från konsultation, produktionsledning av bygget, administration till färdig produkt.

Synergier mellan bolagenFasadgruppen tillämpar best practice inom koncernen, vilket innebär att vi alltid följer upp våra projekt och därmed alltid kan garantera dig som kund effektiva arbetsprocesser och leverans av med bästa kvalitet. Samarbetena möjliggör synergier och korsförsäljning mellan bolagen och som i sin tur skapar effektivitet.

Nära kundenVår styrka är vår lokala kännedom i kombination med vår regionala styrka. Vi arbetar nära dig som kund och månar starkt om relationen med alla våra samarbetspartners. Vår lokala närvaro gör att våra medarbetare alltid befinner sig nära marknaden, vilket innebär snabb service och korta beslutsvägar. Entreprenörsdrivet ledarskapet leder till fokus och tillväxt. Tack vare vår regionala styrka kan vi åta oss alla typer av uppdrag runtom i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår geografiska marknad är Norden.

Vi levererar, drar lärdom och utvecklarVi månar om god arkitektur och hög kvalitet i alla aspekter. Det ger oss hållbara fastigheter som i sin tur bidrar till en bättre miljö. Hos oss är detaljer såväl som helheten viktig. Vi strävar alltid efter att arbeta hållbart på alla nivåer.

Stor och smått, gammal och nytt - från start till målVi arbetar med alla typer av uppdrag – stora som små, mot fastighetsägare, byggherrar, fastighetsförvaltare, fastighetsbolag, fastighetsägare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun, landsting och privatpersoner. Våra arbetsområden handlar om alla typer av fasadbyggnationer och vi är med vid nyproduktion, ombyggnation och renovering. Vi är med i hela processen från konsultation, produktionsledning av bygget, administration till färdig produkt. Eftersom vi har gjort alla typer av arbeten är vi bra på att förutse projektets fallgropar och kan förvarna om dem och kringgå dem.

Vårt team 

På Fasadgruppen arbetar några av Nordens främsta experter inom fasadrenovering. All personal som representerar oss genomgår gedigen utbildning då de börjar sin anställning. Vi ser dessutom till att vidareutbilda all personal löpande då marknaden och tekniken för fasadrenovering utvecklas. Det är så vi kan garantera hög kvalitet på alla arbeten vi utför, alldeles oavsett vem som utför dem. När ni väljer Fasadgruppen för er fasadrenovering kan ni få hjälp med alla moment. Vår personal bistår både med rådgivning/information gällande material och kulör och utför själva renoveringsarbetet.

 

Våra värden

Samverkan är ett av Fasadgruppens kärnvärden. Vi är övertygade om att samverkan av kompetenser har varit en viktig nyckel till framgången för vår organisation. Den stora kompetensbredd som finns hos våra företag fungerar som bränsle i hela verksamheten. På Fasadgruppen ser vi alltid till att föra god dialog med våra kunder. Vi vet att transparens och regelbunden kommunikation underlättar för goda samarbeten och gynnar slutresultatet. Som kund hos oss kan ni därför räkna med att vara en integrerad del av projektet från början. Vi är lyhörda och ser till att era förväntningar, förhoppningar och önskemål tas i beaktning – från planeringsstadiet till slutförandet av er fasadrenovering.

Vår vision

Vi strävar en framtid med vackra, hållbara fastigheter och goda livsmiljöer för människor.

Fasadgruppen är Nordens största aktör inom fasadrenovering. Detta ställer höga krav på oss, liksom på alla samhällsbyggare, att bidra till positiv och hållbar samhällsutveckling. Krav som vi strävar efter att följa i varenda förgrening av vår stora verksamhet. Vi vidtar regelbundet åtgärder för att förbättras, effektiviseras och för att kunna arbeta mer hållbart. 

 

Senast uppdaterad 02 juni 2023