Varför partnerskap med Fasadgruppen?

Att ta sitt eller en tidigare familjemedlems livsverk in i ett nytt sammanhang är för många bolagsägare ofta ett livsavgörande beslut förknippat med många känslor. Fasadgruppen är grundat på en sann entreprenöriell anda av två familjeföretag som gick samman och skapade koncernen, vilket satt sin prägel på alla nivåer i organisationen.

Som entreprenör i Fasadgruppen får du tillgång till en stark gemenskap av kompetenta entreprenörer med ett brett kontaktnät. Men det är inte allt. Att ansluta sig till Fasadgruppen ger dig tillgång till en rad fördelar som hjälper dig att ta ditt företag till nästa nivå.

Fasadgruppens affärsmodell innebär att de förvärvade bolagen fortsätter att drivas som tidigare, men med stordriftsfördelar som lägre materialkostnader och resursdelning inom koncernen. Dessutom erbjuder Fasadgruppen stödjande funktioner såsom inköp, HR, ekonomisk rapportering och andra centrala funktioner som kan hjälpa till att utveckla ditt företag.

Några av de specifika fördelarna med att ansluta sig till Fasadgruppen inkluderar:

  • Lägre inköpspriser: Genom att dra nytta av Fasadgruppens inköpsstyrka kan du minska dina materialkostnader och därmed öka din lönsamhet.

  • Korsförsäljning: Genom att samarbeta med andra företag inom Fasadgruppen kan du hitta nya affärsmöjligheter och utöka ditt erbjudande till kunderna.

  • Kompetensutbyte: Genom att vara en del av Fasadgruppen har du tillgång till en stor pool av kunskap och erfarenhet från andra entreprenörer. Detta kan hjälpa dig att lösa problem och ta nya idéer till din verksamhet.

  • Centrala funktioner: Fasadgruppen erbjuder en rad stödfunktioner som kan avlasta dig från administrativa uppgifter och låta dig fokusera på din kärnverksamhet.

Sammanfattningsvis, genom att vara en del av Fasadgruppen får du tillgång till en stark gemenskap av entreprenörer, lägre kostnader och stödjande funktioner som hjälper dig att ta ditt företag till nya höjder.

Är du bolagsägare och intresserad av att bli en del av Fasadgruppen, kan du kontakta förvärvschef Daniél Bergman.

Senast uppdaterad 06 mars 2024