Vi energirenoverar Norden

Som Nordens ledande koncern inom fasadarbeten vill Fasadgruppen verka för en hållbar utveckling i vårt dagliga arbete.

De tjänster som Fasadgruppen tillhandahåller har en tydlig koppling till hållbarhet och miljö. De flesta fasadlösningarna har en direkt positiv inverkan på fastigheters energieffektivitet, till exempel genom ny tilläggsisolering eller installation av energifönster. Vi arbetar aktivt med att öka andelen inköp av hållbara material, såsom biogasproducerat tegel, och att uppnå så låg miljöpåverkan som möjligt i själva projektgenomförandet. Därtill kommer vårt ansvar som arbetsgivare och att tillhandahålla säkra och trygga arbetsplatser.

Fasadgruppens hållbarhetsarbete utgår från ett gemensamt ramverk med tre fokusområden – Branschens bästa arbetsplats, Ledande i klimatomställningen, Branschens mest stabila partner – varifrån vi styr våra prioriteringar.

 

Läs mer om Energismarta lösningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Adrian Westman, Hållbarhetschef Fasadgruppen
adrian.westman@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0)73 509 04 00.

Senast uppdaterad 07 mars 2023