Vi är med och skapar hållbara städer

Som samhällsbyggare har vi ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och vi strävar hela tiden efter att effektivisera och arbeta hållbart.

Fasadgruppens ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva projekt inom fasadrenovering, tilläggsisolering, ventilation, tak-, fönster- och balkongrenoveringar. Det i sin tur leder till lägre resursförbrukning. Med både ansvar och engagemang bidrar vår verksamhet, såväl lokalt som regionalt. Med vårt engagemang vill vi visa att vi verkligen tror på vår mission att förbättra världen genom en hållbar fasad i taget.

Hållbar fastighetsförvaltning

Samhällets skärpta krav på energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. Långsiktig renovering skapar hållbart boende och det handlar om som fastighetsägare att minimera resurser och ha en långsiktig och hållbar förvaltningsstrategi. Vi strävar hela tiden efter att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan med lägre energiförbrukning och ökad miljömedvetenhet.

Fastighetsägare till såväl nybyggda som befintliga fastigheter, lägger idag allt större fokus på att investera i energieffektiva installationer i syfte att sänka driftskostnaderna samt leva upp till marknadens och konsumenternas allt högre krav på hållbarhet. En välisolerad byggnad utgör grunden för minskad energianvändning och genom att se till att fastigheten är isolerad, minskar energibehovet till uppvärmning och därmed även påverkan på miljön.

Läs mer om energismarta lösningar.

Senast uppdaterad 22 februari 2022