Facadepuds

I restaureringssager arbejder vi omhyggeligt med originale håndværksmetoder og materialer, som ofte blandes på selve pladsen. Her arbejder vi ofte med at dokumentere og genskabe ting, som er ved at gå tabt. Gesimser, stuk, ornamenter, facademalerier (såkaldt graffitto) og selvfølgelig andre pudsede overflader. I disse projekter samarbejder vi ofte med antikvariske eksperter for at sikre de rigtige metoder og tilgange.

Vi har også ekspertise og løsninger til nye og nyere facader. Det kan fx handle om at finde innovative løsninger til det hurtigt opførte boligbyggeri fra 50'erne og 70'erne, ofte i forbindelse med energiforbedringer. Det kan eksempelvis dreje sig om almene boligselskabeer eller lejerforeninger.

Her undersøger og udvikler vi omhyggeligt løsninger, der fungerer for den enkelte ejendom/forening. Det gælder ikke kun valg af pudssystem, men også valg af evt. efterisolering eller skift til moderne energivinduer eller forbedring af tagene.

Vi arbejder med de mest moderne facadesystemer, hvor både tætning og ventilation og smarte isoleringsløsninger er inkluderet. Afprøvede systemer, der opfylder myndighedernes strikse regler for både design og udførelse - i tæt samarbejde med de forskellige producenter, som også uddanner og nogle gange også certificerer vores personale i deres systemer.

Senest opdateret 10 januar 2023