Övägen, Limhamn

Tegelfacade

P-NR:  Dragörkajen

Opgavebeskrivelse: Opmuring af facade

Omfang: ca. 4000 m2

Adress: Övägen, Limhamn

Facadesystem: Tegelfacade

Byggeår: 2015

Entreprisesum: ca. 2,5 mio. SEK (uden materialer).

Afsluttet: 2015

Senest opdateret 10 marts 2022