EU-parlamentet med nye krav til energieffektivitet i bygninger

Europa-Parlamentet har for nylig vedtaget et forslag om at øge renoveringstakten og reducere energiforbruget i den europæiske bygningsmasse.

Shutterstock 613912244 LOW

På en skala fra A til G, hvor G svarer til de 15 procent dårligst præsterende bygninger i et EU-lands nationale bygningsmasse, skal eksisterende bygninger senest i 2033 klassificeres som minimum energiklasse D.

Ifølge EU-Kommissionen står bygninger for 40 procent af EU's energiforbrug og 36 procent af CO2-udledningen. De nye krav til energieffektivitet er en del af 55 %-pakken, som har det formål at reducere EU's udledninger med mindst 55 % frem mod 2030 og gøre EU klimaneutralt i 2050. 

Arbejdet med at forbedre energiydelsen skal ske i etaper, hvor eksisterende beboelsesejendomme klassificeres som minimum E i 2030, og som D senest i 2033. Øvrige bygninger skal have samme standard senest i henholdsvis 2027 og 2030. Der er undtagelser for fx kulturmærkede bygninger og kirker. EU-landene fastlægger deres egne nationale renoveringsplaner, som ifølge parlamentet skal indeholde tiltag, der letter adgangen til tilskud og finansiering.

I næste trin skal repræsentanter for EU-parlamentet forhandle med repræsentanter fra Europa-Rådet om den endelige formulering af loven.

”Vi har i løbet af det seneste år mærket en større efterspørgsel på energieffektiviserende tiltag i forbindelse med renoveringer. At EU nu tager endnu et skridt for at øge renoveringstakten blandt medlemslandene, giver grobund for et endnu mere stabilt renoveringsmarked. Takket være vores bredde kan Fasadgruppen håndtere flere forskellige energieffektiviseringstiltag på samme projekt og er dermed godt stillet i forhold til at hjælpe ejendomsejere med at opfylde de forventede nye krav,” siger Pål Warolin, adm. direktør i Fasadgruppen.

Senest opdateret 15 marts 2023

Flere nyheder


Alle nyheder