Årsregnskab 2022

Fasadgruppens årsregnskabsmeddelelse for 2022 (udsendt d. 14. februar 2022).

Plåttak

Adm. direktør Pål Warolin sammenfatter året og fjerde kvartal:

"2022 har på flere planer været et exceptionelt år, og udviklingen i 4. kvartal var på mange måder en afspejling af året som helhed - høj organisk vækst og lidt lavere margin som følge af primært inflationsudgifter på materialeområdet. Samtidig er likviditeten fortsat styrket og viser et mere normaliseret mønster end tidligere i år. Set over hele året - trods de udfordringer der har været - har vi formået at vækste med tæt på 70 procent, med en justeret EBITA-margin tæt på vores langsigtede økonomiske mål. Vi har styrket udbuddet på alle eksisterende markeder og etableret os i Finland. Med rundt regnet 50 virksomheder i koncernen er vi klart markedsførende i Norden, men med fortsat stort vækstpotentiale.

Omsætningen i fjerde kvartal udgjorde 1.385,1 MSEK, en stigning på 62,5 procent i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år. Den organiske vækst var 20,4 procent og den tilkøbte vækst lå på 42,1 procent. Den justerede EBITA-margin udgjorde 9,0 procent i kvartalet og 9,5 procent for hele året. Driftslikviditeten var sæsonmæssigt stærk i kvartalet, og for hele 2022 forbedredes likviditetskonverteringen sammenlignet med 2021. Vi fortsætter med at fokusere på lønsomhed og likviditetsstyring blandt vores datterselskaber.

De høje elpriser har gjort energieffektivitet til et stadig vigtigere spørgsmål for ejendomsejere, og tilbagebetalingstiden for en investering i for eksempel ny ekstraisolering eller energiruder er blevet væsentligt forkortet. Ud over dette økonomiske incitament forventes også øget politisk pres: I den nærmeste fremtid forventes der at blive indført nye EU-dækkende minimumsstandarder for energiydelse, hvilket vil kræve et stærkt øget renoveringstempo. I tider hvor el er ved at blive en mangelvare, og der kaldes på nye energikilder, er det vigtigt også at arbejde for at reducere forbruget. Bygninger står for en væsentlig del af energiforbruget i Norden, og i modsætning til nye kraftværker, der kan tage mange år at opføre og ibrugtage, kan energirenoveringer laves her og nu.

På trods af bekymringer om recession og fortsatte rentestigninger ser vi fortsat mange projektforespørgsler. Vi ved fra tidligere nedgangstider i økonomien, at ejendomsejere generelt ikke udskyder planlagt facadevedligeholdelse, da det kan betyde flere og dyrere tiltag senere hen. Selv de af vores datterselskaber som har fokus på nyproduktion får mange henvendelser, og ordrebøgerne er lige så store som på samme tid sidste år. Samlet set afspejler dette facademarkedets underliggende stabilitet med lave encifrede væksttal over tid. Nøglen er at påtage sig de rigtige projekter og at levere med kvalitet."

Hele rapporten er tilgængelig på: https://bit.ly/3YlXdmN

Senest opdateret 01 marts 2023

Flere nyheder


Alle nyheder