Energivenligt og bæredygtigt med en velisoleret facade

Al energiforbrug har en miljøpåvirkning. Her mod nord går omkring 30 procent af energiforbruget til at varme vores huse op. En velisoleret bygning danner grundlag for reduceret energiforbrug og ved at sikre, at ejendommen er isoleret, reduceres energibehovet til opvarmning og dermed også påvirkningen af ​​miljøet.

Samfundets skærpede krav til energiforbrug gør, at nye brugbare metoder og materialer er nødvendige for at opfylde kravene. Ældre ejendomme har ofte dårligt isolerede facader, tage og vinduer med stort behov for renovering. Resultatet er dårligt indeklima, fordi utætte konstruktioner giver træk og store varmetab, hvilket har stor betydning for energiforbruget og unødvendigt høje varmeudgifter. Efterisolering af facaden er en del af renoveringen og nøglen til bæredygtigt byggeri.

Bæredygtig ejendomsforvaltning

Langsigtet renovering skaber bæredygtige boliger, og det handler om som ejendomsejer at minimere ressourcer og have en langsigtet og bæredygtig strategi for ejendomsforvaltning. Ved renovering af facaden er der store muligheder for energieffektivisering. Mange ældre facader har cirka 10 cm isolering sammenlignet med nutidens standard på cirka 20 cm. Gennem en ekstra udvendig isolering får du mulighed for at beskytte huset mod fugt og fjerne kuldebroer. Den oprindelige væg bliver varmere og er også beskyttet mod vejret, hvilket forbedrer fugtbalancen i væggen. Isoleringen udføres normalt med mineraluld, hvorpå der lægges et nyt pudslag.

 

Langsigtet renovering med smarte koordineringsfordele

På ældre facader, der kræver en mere gennemgribende renovering, kan det betale sig at forbedre hele klimaskallen, det vil sige både facade, vinduer og tag. Facaderenoveringer og vinduesudskiftninger udføres ofte på samme tid, fordi det giver store koordineringsfordele. Udover at ejendomsejeren kan bruge stilladset til flere arbejdsprocesser vil det være lettere at få adgang til og lave de ting, som vinduesudskiftning kræver.

Når man kortlægger, hvilke renoveringer der skal laves i en bygning, er det vigtigt at huske, at det også koster penge ikke at energieffektivisere. Både i form af højere energiforbrug i mange år fremover, men også set i et lidt større bæredygtighedsperspektiv. Alternativet til gennemgribende facaderenovering er at renovere facaden punkt for punkt eller rive den gamle ned og bygge en ny. Omkostningerne ved efterisolering mod at bygge facaden op på ny er næsten de samme

Energivenlig renovering giver højere ejendomsværdi

At lave energivenlig renovering ved at efterisolere facaden øger ikke kun ejendommens værdi, men skaber også et bedre indeklima og miljø. Hvor lang tid der går, før en facaderenovering kan betale sig, afhænger ikke kun af energitiltagens karakter, men påvirkes også af muligheden for at hæve husleje, ejendomspriser, eventuel genhusning, prisen på opvarmning og sidst men ikke mindst nye regler for byggeri. Gennem LCC-beregninger kan man konstatere, at det generelt er rentabelt på sigt at efterisolere under facaderenoveringer samtidig med cirka 20-30% energibesparelser.

Fordele ved efterisolering af facaden

 • Øger ejendommens værdi
 • Lavere energiomkostninger
 • Mindsket miljøpåvirkning
 • Støjsvage boliger
 • Mindre fugt i facaden
 • Bedre indeklima uden koldt træk

Kontakt Fasadgruppen på info@fasadgruppen.dk for en LCC-kalkyl for din ejendom.

Folder

 

Energirenovering med SmartFront-metoden

SmartFront-metoden er en patenteret metode til opgradering af facader, ventilation og vinduer på eksisterende ejendomme. Installationen giver betydelige energibesparelser og et godt indeklima. Efter afsluttet renovering opnås en energibesparelse på op til 75% med et bedre indeklima og en reduktion af radongasser og CO2-udslip.

SmartFront kan mere end halvere energiforbruget

Energien der bruges til at opvarme ventilationsluft kan udgøre hele 40% af varmeenergiforbruget. Varmegenvinding betyder således betydelige energi- og omkostningsbesparelser. I de fleste tilfælde sparer du mere end 50% af varmeudgifterne.

For ejeren er SmartFront en sikker investering, der øger værdien af ​​bygningen med mellem 10-12%.

 • Al montering foregår udefra.
 • Aktiviteten inde i bygningen forstyrres minimalt.
 • Efterisolering lægges på ydersiden af ​​bygningen.
 • Rør lægges i riller inde i isoleringen.
 • Indendørstemperaturen bliver mindre følsom over for pludselige ændringer i udetemperaturen.
 • Pladsen bliver ikke mindre i lejligheden, hvilket betyder, at huslejen ikke skal reduceres. Efterisolering giver en sammenhængende tætning af facaden, der dæmper trafikstøj og støj udefra.
 • Varmen i udsugningsluften genvindes og bidrager til opvarmningen. Det er også stærkt filtreret og fri for sporer, der kan forårsage sygdomme.
 • SmartFront reducerer radon i ejendomme med disse problemer. For jordradon er der behov for yderligere foranstaltninger.

Film

Vil du vide mere om SmartFront-metoden, kontakt:
info@smartfront.se eller tlf: (+46) 016-17 11 30.

Senest opdateret 13 juni 2024