Opkøbsfilosofi

Fasadgruppen har en aktiv opkøbsstrategi med henblik på at udbrede den geografiske tilstedeværelse og styrke udbuddet. Gennem den decentrale forretningsmodel får entreprenøren nye muligheder for at udvikle både sin virksomhed og sit lederskab, samtidig med at Fasadgruppens samlede kompetencepakke vokser.

Shutterstock 681206938

Siden starten i 2016 er over 60 virksomheder blevet opkøbt. Potentielle opkøb identificeres frem for alt gennem egne netværk og referencer fra eksisterende datterselskaber, hvilket genererer en kontinuerlig strøm af kandidater. Blandt Fasadgruppens opkøbskriterier findes krav om god lønsomhed, langsigtet ledelse og gode faglige kompetencer. Når et nyt opkøb er gennemført, anvendes en etableret model til at sikre en smidig integration, hvor datterselskabet hurtigt kan drage nytte af Fasadgruppens stordriftsfordele og kan begynde at bidrage til værdiskabelsen i koncernen.

Fasadgruppens integrations- og synergimodel

Månedlig rapportering

Hver måned rapporterer datterselskaberne deres økonomiske resultater og andre vigtige nøgletal, såsom ordrebeholdning, som derefter konsolideres centralt. Målet er at skabe sammenlignelighed på tværs internt og få fuld kontrol over koncernens økonomi for at styre virksomheden bedst muligt. Gennem et scorecard-system kan datterselskaberne se, hvordan de klarer sig i forhold til andre datterselskaber og Fasadgruppens økonomiske mål, for at styrke det lokale entreprenørskab og den interne konkurrenceånd.

Successiv indberetning

Alle datterselskaber skal lave såkaldt successiv indtægstindberetning, som er en regnskabsmetode, der anvendes til langsigtede projekter og har til formål at sikre, at virksomheden indberetter indtægter for et beløb, der svarer til andelen af ​​det samlede gennemførte projekt.

Pengestrømsstyring

Alle nye datterselskaber får støtte til at sikre en effektiv pengestrømsstyring i overensstemmelse med Fasadgruppens overordnede mål for pengekonvertering.

Indkøbsaftaler og it

Alle nye datterselskaber får umiddelbart efter overtagelsen del i koncernens centrale indkøbsaftale på fordelagtige vilkår. Ydermere integreres selskaberne i et fælles it-miljø med veletablerede sikkerhedsrutiner og kontinuitetsplaner.

Bæredygtighed

I forbindelse med købet indarbejdes Fasadgruppens adfærdskodeks og whistleblowersystem samt politikker vedrørende arbejdsmiljø i det nye selskab. Alle nye datterselskaber bliver desuden certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, hvilket skal sikre, at de opfylder krav til god kvalitetskontrol og miljøhåndtering i den daglige drift.

Samarbejde og succession

Datterselskaberne introduceres til deres geografiske forretningsområde, hvor samarbejdet mellem forretningsområdechefer og datterselskaber sker løbende. Inden for forretningsområdet behandles blandt andet igangværende projekter og opkøb, samarbejdsmuligheder og deling af ressourcer og best practice. Forretningsområdeschefer og datterselskabernes administrerende direktører sikrer også, at der er successionsplaner i hver virksomhed.

Senest opdateret 08 juni 2023