Energismart och hållbart med välisolerad fasad

All energianvändning har en miljöpåverkan. I Sverige går cirka 30 procent av energianvändningen till att värma våra hus. En välisolerad byggnad utgör grunden för minskad energianvändning och genom att se till att fastigheten är isolerad, minskar energibehovet till uppvärmning och därmed även påverkan på miljön.

Samhällets skärpta krav på energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerade fasader, tak och fönster som är i stort behov av renovering. Resultatet är dålig komfort eftersom otäta konstruktioner ger drag och stora värmeförluster, vilket leder till stor inverkan på energianvändningen och onödigt höga uppvärmningskostnader. Att tilläggsisolera fasaden är en del i denna upprustning och nyckeln till ett hållbart byggande.

Hållbar fastighetsförvaltningLångsiktig renovering skapar hållbart boende och det handlar om som fastighetsägare att minimera resurser och ha en långsiktig och hållbar förvaltningsstrategi. Vid renovering av fasaden finns det stora möjligheter till energieffektivisering. Många äldre fasader har ungefär 10 cm isolering, jämfört med dagens standard på cirka 20 cm. Genom en yttre tilläggsisolering får man möjlighet att skydda huset mot fukt och bygga bort köldbryggor. Den ursprungliga väggen blir varmare och skyddas dessutom från väderpåverkan, vilket förbättrar fuktförhållandet i väggen. Isoleringen görs vanligen med mineralull som förses med ett nytt putsskikt. 

Långsiktig renovering med smarta samordningsfördelarPå äldre fasader där det krävs större åtgärder vid renovering, lönar det sig att förbättra hela klimatskalet, det vill säga både fasad, fönster och tak. Fasadrenoveringar och fönsterbyten görs ofta samtidigt eftersom det ger bra samordningsfördelar. Förutom att fastighetsägaren kan utnyttja byggställningen till flera åtgärder, blir det lättare att komma åt och göra de ingrepp som fönsterbyten kräver.

När man kartlägger vilka renoveringar som ska göras i en byggnad är det viktigt att komma ihåg att det också kostar pengar att inte göra energieffektiviseringar. Både i form av högre energibehov under många år framåt, men även ur ett längre hållbarhetsperspektiv. Alternativet vid en fasadrenovering är att enbart punktvis renovera fasaden eller riva den gamla och bygga upp en ny. Kostnaden för att tilläggsisolering mot att ta ner en fasad och göra om den, är nästan densamma.

Energismart renovering ger högre fastighetsvärdeAtt renovera energismart genom att tilläggsisolera fasaden, höjer inte bara värdet på fastigheten utan skapar även bättre boendemiljö. Hur lång tid det tar innan en fasadrenovering lönar sig beror inte bara olika energiåtgärder, utan påverkas också av möjligheten att höja hyror, fastighetspriser, eventuell evakuering, priset på fjärrvärme och sist men inte minst nya byggregler. Genom LCC-kalkyler kan man konstatera att det generellt är lönsamt i längden att tilläggsisolera vid fasadrenoveringar och cirka 20-30 % energibesparing.

Fördelar med tilläggsisolering av fasaden

  • Ökar värdet på fastigheten
  • Lägre energikostnad
  • Minskad miljöpåverkan
  • Tystare hus
  • Mindre fukt i fasaden
  • Bättre boendemiljö utan kalldrag och med högre luftflöde

 

Kontakta Fasadgruppen på info@fasadgruppen.seför en LCC-kalkyl för din fastighet.

Folder tilläggsisolering


Senast uppdaterad 20 november 2020