Takrenovering Göteborg

Fasadgruppen är Nordens största helhetsleverantör för fastighetens yttre skal. Vi tillhandahåller Göteborgs främsta experter inom takrenovering. Energieffektiva och hållbara renoveringar av fasader, fönster, balkonger och tak utförs till konkurrenskraftiga priser. Varje år hjälper våra företag fastighetsägare runt om i Göteborg med takrenoveringar. Som kund kopplas ni samman med ett team av experter inom den typ av renovering som krävs för er fastighet.

Läs vidare för mer information om de tjänster som Fasadgruppen erbjuder.

Video Preview

Enkel och smidig takrenovering Göteborg

Det finns olika fördelar med olika typer av tak. I och med att stora delar av Göteborg har många år på nacken finns ett stort behov av takrenovering i Göteborg. Man ska inte tro att det bara är gamla byggnader i Göteborg som behöver genomgå takrenovering. Den massiva utbyggnaden av bostäder som skedde mellan 50- och 70-talen har lett till ett stort behov av renovering. För att miljonprojektets fastigheter inte ska förtvina är det viktigt att se över dem med jämna mellanrum. Detta gör vi på Fasadgruppen. Vi gör allt från granskning och planering till genomförande av er takrenovering i Göteborg.

Kompetens och projektvariation

I koncernen finns stor och bred expertis inom olika typer av takarbeten. Vi arbetar med plåtarbeten, takmålning och tätskiksarbeten på både yngre fastigheter och av äldre byggnader som en del av vår fasadrenovering i Göteborg. Vårt team har stort hantverkskunnande inom koppar, zink, rostfri sömsvetsad plåt och galvaniserad plåt kombinerat, och koll på moderna material och den senaste tekniken.

Att renovera ett tak

En takrenovering i Göteborg kan behöva genomföras av olika anledningar. För att minska energianvändningen genom tilläggsisolering är ett exempel. För att man vill installera solceller är ett annat. Ytterligare anledning till att behovet av takrenovering i Göteborg finns kan vara åldersrelaterade skador - exempelvis läckageskador - som, på grund av extrema väderförhållanden eller byggnadstekniska brister, har orsakat fukt eller kondens i konstruktionen.

Anpassade tjänster

På Fasadgruppen utför vi både stora och små projekt inom fasadarbeten och takrenovering i Göteborg. Vi tar fram en renoveringsplan som är anpassad för den enskilda fastigheten och som syftar till att stärka upp den. Ju äldre stad desto större renoveringsbehov. På Fasadgruppen arbetar vi årligen med projekt som syftar till att rädda, och även återskapa, stadens forna glans. Hos våra dotterföretag finns specialistkompetens för just den här typen av arbeten.

Plåtarbete

På Fasadgruppen utför vi alla typer av plåtslageriarbeten. Vi arbetar med alla typer av falsad plåt på tak och fasader. Vår personal har stort hantverkskunnande inom koppar, zink, rostfri sömsvetsad plåt och galvaniserad plåt kombinerat med moderna material och den senaste tekniken.

Tätskiksarbete

Fasadgruppen utför alla typer av tätskiksarbeten som en del av våra takrenoveringar i Göteborg. Vi utför tätskiktsarbeten på de flesta typer av förekommande underlag såsom tak, innergårdar och altaner/terrasser med mera.

Takmålning

Vi på Fasadgruppen utför alla typer av takmålningar. Takmålning ger ditt tak ett nytt liv och förebygger problem. När ett tak börjar se slitet ut och man vill undvika rost och kostsamma renoveringar, så är takmålning ett bra alternativ. Ett tak får utstå mycket påfrestningar på grund av väder och temperaturskillnader, vilket gör att takets färg kan flagna och därmed utsätta plåten för risk av rost och slitage. Detta är en viktig del av vår takrenovering i Göteborg.

Takpannor

När du tar hjälp av Fasadgruppen för takrenovering i Göteborg får du stor bredd när det kommer till takpannor. Vi arbetar nämligen med alla olika material.

Tegel

Tegeltak är charmiga och ger huset en vänlig och lite elegant karaktär. Pannorna görs av ren och naturlig lera som bränns i ugnar. Tegeltak ”andas” och kan släppa ut t ex kondensfukt från undertaket. Tegel är ett vackert naturmaterial som åldras vackert och är i det närmaste outslitlig.

Betongpannor

Betong är billigare än av tegel. Tack vare tillverkningsprocessen kan betongpannor ha mycket varierande form och färg. De är starka, robusta och lättlagda. Många hävdar att betongtak blir för tunga, men håller det för tegel, håller det oftast för betong.

Skiffer

Att lägga ett vackert skiffertak på sitt hus gör man bara en gång. Det finns skiffertak som är över 150 år gamla. Både materialet och hantverksarbetet kostar mer än de flesta typer av tak, men det vackra och hållbara resultatet kan vara värt investeringen. Den svaga länken är spikarna, använd grova syrafasta (rostfria) stålspikar. Den stora kostnaden för skiffertaket är inte materialet utan arbetskostnaden.

Övriga tjänster

På Fasadgruppen är vi stolta över att besitta bred kompetens när det gäller takrenovering i Göteborg. Förutom ovan nämnda renoveringskompetenser erbjuder vi också en lång rad andra relaterade tjänster:

Fasadrenovering
Fönsterrenovering
Balkongrenovering
Loftgångsrenovering
Kolfiberförstärkning
Byggnadsställningar
Fasadservice

Kontakta oss för takrenovering i Göteborg idag!

På Fasadgruppen är vi stolta över att erbjuda en stor kompetensbredd inom takrenovering i Göteborg. Det är denna bredd som gör att vi, år efter år, kan åta oss projekt av varierande typ och storlek. Stort och smått, privat eller för en organisation. Hos oss är du välkommen alldeles oavsett vilken typ av projekt du behöver hjälp med. Vi arbetar bland annat med fastighetsägare, fastighetsbolag, byggherrar, bostadsrättsföreningar och offentliga verksamheter.

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte redan idag!

Välkommen till oss!

Senast uppdaterad 23 september 2021