Valvet Fasad, med huvudkontor i Kungens Kurva projekterar och utför fasadarbeten med inriktning av äldre fastigheter över hela Stockholmsområdet. Valvet är specialiserat på att renovera fasader med stort historiskt och kulturellt värde och i detta ingår fönsterbyten, balkongarbeten, takrenoveringar samt fasadarbeten i form av olika putssystem, tegelreno- veringar samt betonglagningar.