Allt i murning, med huvudkontor i Karlshamn, projekterar och utför alla typer av fasadarbeten, med allt från tegel- och putsfasader till väggar och stommar – både nybyggnationer och renoveringar. Företaget renoverar även skorstenar, monterar kaminer och kakelugnar. Den geografiska arbetsytan är Blekinge, Skåne och Småland. Allt i murning har cirka 25 anställda och omsätter cirka 25 miljoner kronor.