För oss är kvaliteten och miljön helt avgörande. Det är därför vi arbetar utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Simtuna Bygg & Betong Teknik AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. Vi har behörighet att utföra arbeten som kräver behörighetklass 1 och vi arbetar efter Allmänna bestämmelser AB 04 och ABT 06. Våra medarbetare har grundläggande utbildning inom det betongtekniska området. Våra platschefer innehar dessutom behörighet betongklass 2.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och målet för en certifiering enligt ISO-standarderna ISO 9001 och 14001 (kvalitet resp. miljö) är nu nära. Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Certifiering blev klar i början av 2020. Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar. 


Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38