För oss är kvaliteten och miljön helt avgörande. Det är därför vi arbetar utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Simtuna Bygg & Betong Teknik AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. Vi har behörighet att utföra arbeten som kräver behörighetklass 1 och vi arbetar efter Allmänna bestämmelser AB 04 och ABT 06. Våra medarbetare har grundläggande utbildning inom det betongtekniska området. Våra platschefer innehar dessutom behörighet betongklass 2.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och målet för en certifiering enligt ISO-standarderna ISO 9001 och 14001 (kvalitet resp. miljö) är nu nära. Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Certifiering av Simtuna pågår och kommer vara klart 2019. Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar. 

Vårt arbete granskas minst två gånger per år, av oberoende revisorer, från certifieringsorganet INTERTEK Certification (Tid. SEMKO-DEKRA) som kontinuerligt följer upp att vårt dagliga arbete samt våra processer och rutiner uppfyller alla krav i ISO-standarderna. Dvs. att bekräfta att vi har god kontroll på vårt kvalitets- och miljöarbete och en förmåga till ständig förbättring.

Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38