Karolinska Institutet-Forskarbostäder

Fasadrenovering

Projekt: Karolinska Institutet-Forskarbostäder

Beskrivning: Fasadmurning

Omfattning: 1 halv miljon stenar

Adress: Solna, Stockholm

Beställare: Lindbäcks Bygg AB

Slutfört: 2020

Materialleverantör: Tegelmäster

Senast uppdaterad 10 mars 2022