Idyllen, Nyköping

Tilläggsisolering, Puts av fasad

Nyköping

Uppdragsbeskrivning: Isolering + puts
Avfärgning med silikatfärg
Gavlar murade med danskt tegel

Utfört: 2019

Senast uppdaterad 12 november 2021