Vi är med och skapar hållbara städer

Som samhällsbyggare har vi ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och vi strävar hela tiden efter att effektivisera och arbeta hållbart.

Med både ansvar och engagemang bidrar vår verksamhet, såväl lokalt som regionalt. Med vårt engagemang vill vi visa att vi verkligen tror på vår mission att förbättra världen genom en hållbar fasad i taget. 

För att ett hållbarhetsarbete ska fungera i praktiken och ge maximal effekt behöver det vara integrerat i de övergripande strategierna. Fasadgruppen ser hållbarhetsarbetet som en prioriterad fråga och vårt förhållningssätt och engagemang visar sig på olika sätt och vi har delat in det i tre fokusområden:

  • Samarbete och socialt ansvar
  • Hälsa och säkerhet
  • Minska klimatpåverkan

Läs mer om våra fokusområden här. 

 

Miljö & kvalitet

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Under våren och sommaren 2019 har Fasadgruppen, Johns Bygg & Fasad, STARK Fasadrenovering och Valvet Fasad, genomgått certifiering och erhållit certifikat för ISO 9001 och 14001. Övriga företag i koncernen är planerade att erhålla certifikat under hösten 2019 och våren 2020.

Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar. 

 

Medvetet hållbarhetsarbete

Att vara störst i Norden innebär inte bara en stark position på marknaden utan även ett stort ansvar. För att driva företaget och branschen framåt, genomför Fasadgruppen därför ett hållbarhetsprogram för att höja kompetensen inom området.

Syftet med utbildningen är att få bättre förståelse för vad hållbarhet innebär, vilket gör att vi som företag kan fatta bättre beslut. Det handlar om att identifiera affärsmöjligheter och reducera risker ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv.

Genom en strategisk hållbarhetsplan, finns bättre förutsättningar för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor. Fasadgruppen vill genom tydliga mål, långsiktighet och ett brinnande intresse bidra till samhällsnyttan.

Susainability Business Program leds av SEB och Grant Thornton och genomförs under våren 2020.