Vi är med och skapar hållbara städer

Som samhällsbyggare har vi ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och vi strävar hela tiden efter att effektivisera och arbeta hållbart.

Med både ansvar och engagemang bidrar vår verksamhet, såväl lokalt som regionalt. Med vårt engagemang vill vi visa att vi verkligen tror på vår mission att förbättra världen genom en hållbar fasad i taget. 

För att ett hållbarhetsarbete ska fungera i praktiken och ge maximal effekt behöver det vara integrerat i de övergripande strategierna. Fasadgruppen ser hållbarhetsarbetet som en prioriterad fråga och vårt förhållningssätt och engagemang visar sig på olika sätt och vi har delat in det i tre fokusområden:

  • Samarbete och socialt ansvar
  • Hälsa och säkerhet
  • Minska klimatpåverkan

Läs mer om våra fokusområden här. 

Miljö & kvalitet

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Under våren och sommaren 2019 har Fasadgruppen, Johns Bygg & Fasad, STARK Fasadrenovering och Valvet Fasad, genomgått certifiering och erhållit certifikat för ISO 9001 och 14001. Övriga företag i koncernen är planerade att erhålla certifikat under hösten 2019 och våren 2020.

Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar.