Vi är med och skapar hållbara städer

Som samhällsbyggare har vi ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och vi strävar efter att hela tiden effektivisera och arbeta hållbart.

Med både ansvar och engagemang bidrar vår verksamhet, såväl lokalt som regionalt. Med vårt engagemang vill vi visa att vi verkligen tror på vår mission att förbättra världen genom en hållbar fasad i taget.

Vårt förhållningssätt och engagemang visar sig på olika sätt och vi har delat in det i tre fokusområden:

  • Samarbete och socialt ansvar
  • Hälsa och säkerhet
  • Minska klimatpåverkan

Läs mer om våra fokusområden här