Publicerad 2019-09-30

Ulrika Dellby ny styrelseledamot i Fasadgruppen

Styrelsen i Fasadgruppen Sverige AB meddelar att Ulrika Dellby föreslås som ny styrelseledamot. Ulrika Dellby tillträder sitt styrelseuppdrag i oktober.

Ulrika Dellby är född 1966 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av förvärv och utveckling av företag som managementkonsult, investerare, VD och från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade företag. Hon är idag styrelseledamot i Lifco, Cybercom, SJ samt Kavli och grundare samt ordförande för Hello World! som är en allmännyttig ideell förening. Hon var tidigare partner på The Boston Consulting Group, VD för Brindfors Enterprise IG (nuvarande Brand Union) samt partner inom private equity i Fagerberg & Dellby.

Lars Nordin, styrelseordförande i Fasadgruppen Sverige AB:

”Ulrika har stor erfarenhet av att utveckla företag och med sitt tidigare arbete som rådgivare till företagsledningar och styrelser kring strategisk utveckling, värdeskapande och förändringsarbete, så kommer Ulrika att vara en viktig del av Fasadgruppens fortsatta utveckling och en bra komplettering till vår nuvarande styrelse.”

Fasadgruppens styrelse består förutom Ulrika Dellby av Lars Nordin (styrelseordförande), Mikael Karlsson, Mats Karlsson, Thomas Ståhl och Per Sjöstrand.

”Fasadgruppen är ett väldigt spännande bolag som är inne i en expansiv tillväxtfas. Jag ser fram emot att ta en aktiv roll i styrelsearbetet och bidra till företagets framgång och tillväxt, kommenterar Ulrika Dellby."

Vi hälsar Ulrika Dellby varmt välkommen in i styrelsen!

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Nordin, styrelseordförande Fasadgruppen Sverige AB, tel. 070-733 44 74 eller lars.nordin@connectingcapital.se.
Ulrika Dellby, tel. 070-278 08 88 eller ulrika@dellby.se.