Publicerad 2019-04-09

Bostäder med hög kvalitet

Murpoolen och Malmö Mur & Puts har i samarbete med Midroc och Alsingevallen, murat 3 flerbostadshus med ca 60 bostäder i kvarteret Bävern i centrala Trelleborg. Målet har varit att skapa nya bostäder av hög kvalitet som passar in på platsen och får en genuin stadskänsla. 

Midroc och Alsingevallen vann tillsammans 2018-års Samhällsbyggnadspris för kvarteret Bävern. Genom att skapa bra boendekvaliteter, skapar det i sin tur förutsättningar för en hållbar utveckling, både miljömässigt och socialt. 

Fasaderna är murade med sten från Randers Tejl.